Zajistíme pro vás všechny typy překladů

Překládáme z a do 53 jazyků. Přeložíme vaše dokumenty z češtiny do cizího jazyka, a naopak, nebo vám připravíme překlad mezi dvěma cizími jazyky. Zvolit si můžete i korekturu textu v některém z nabízených jazyků. Služby poskytujeme pouze pro právnické osoby.

Z jakých typů překladů můžete vybírat?

Standardní překlady a odborné překlady

Překládáme běžné i odborné texty. Pokud máte na odborný překlad vyšší nároky, oslovíme odborníky z konkrétního oboru. Při pravidelné spolupráci pro vás sestavíme terminologický slovníček, který zajistí přesnější překlady a udrží konzistenci textů.

Do kdy vám překlad dodáme?

 • Standardně překlad vyhotovíme do 3 pracovních dnů.
 • Když překlad spěchá, zvládneme ho expres do 24 hodin.
 • Čas překladu dokážeme po domluvě zkrátit až na 6 hodin.
 • V případě kratších textů umíme text dodat i za 3 hodiny.

Překlady se soudním ověřením

Překlad se soudním ověřením opatříme doložkou s razítkem a podpisem soudního překladatele nebo tlumočníka. Překlad se pak podle platných předpisů svazuje s dodaným originálem či notářskou kopií. Doložka ověřuje pravost překladu, slouží tedy jako ověření, že překlad odpovídá originálu. To překladatel potvrzuje svojí pečetí a podpisem.

Soudně ověřený překlad budete potřebovat při komunikaci se státní správou a úřady, jako jsou soudy nebo ambasády.

Pro Vaši představu zde uvádíme příklady dokumentů a jejich cenové kalkulace

 • Diplom z ČJ do NJ – 593 Kč* (náhled)
 • Vysvědčení z ČJ do AJ – 1 186 Kč* (náhled)
 • Výpis z obchodního rejstříku z ČJ do FJ – 1 259 Kč* (náhled)
 • Oddací list z ČJ do RJ – 630 Kč* (náhled)
 • Latinský diplom z LAT do AJ – 2 287 Kč* (náhled)
 • Výpis z trestního rejstříku z ČJ do ŠJ – 630 Kč* (náhled)

* konečná cena se odvíjí od počtu znaků výsledného přeloženého dokumentu

Jaké dokumenty nejčastěji překládáme?

 • vysokoškolské diplomy
 • průkazy totožnosti
 • rodné listy
 • výpisy z trestního rejstříku
 • výpisy z obchodního rejstříku
 • plné moci
 • různá potvrzení apod.

Také soudní překlady pro vás zvládneme ve všech 53 jazycích. Pokud na ně spěcháte, zajistíme je expresně už do 3 hodin od dodání podkladů. To platí u běžných jazyků, jako je angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština, ukrajinština nebo slovenština.

Právní překlady

Speciální péči věnujeme překladům právních dokumentů, u nichž mimořádně záleží na terminologické správnosti a naprosté obsahové shodě s původním textem. Právní překlady svěřujeme překladatelům, kteří se dlouhodobě specializují na právnické a legislativní dokumenty. Jazykovou korekturu pak na vyžádání provede rodilý mluvčí. Všichni naši překladatelé i korektoři jsou vázáni slibem mlčenlivosti.

Dobrý pozor si dáváme na používanou terminologii. Využíváme mezinárodní právní terminologii, případně pro vás vytvoříme individuální terminologický slovníček, jenž pomůže v překladech udržet konzistenci.

Při každé zakázce dbáme na management kvality, u právních překladů to platí dvojnásob. Rádi pro vás zajistíme i soudní ověření, notářské doložky, apostily nebo razítka.

Co říkají naši klienti

Naše pobočky

Karlínské náměstí 8, 186 00 Praha 8
Zobrazit na mapě

Navštivte naše klientské centrum na pobočce Karlín.

Podívejte se na naši otevírací dobu nebo nám napište a zavolejte.

Národní 416/37, 110 00 Praha 1 (Palác Platýz)
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Karlín. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Tylovo náměstí 645/2, 120 00 Praha 2
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Karlín. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.