Angličtina C1

 1. 1. Which word has a different meaning: A
  A 2. 2. I don't have the faintest A
  A 3. 3. A a severe stroke, Minnie died.
  A 4. 4. Choose a word to complete the line: unemployment, tension, infrastructure, A
  A 5. 5. Which of these phrases is formal? A
  A 6. 6. What does "a query" mean? A
  A 7. 7. Have you come A any interesting books?
  A 8. 8. What would you do if someone was spreading A about you?
  A 9. 9. When the truth came out, he A the country.
  A 10. 10. When you "feel under the weather" you feel: A
  A 11. 11. Which phrase has a similar meaning to "there is a remote possibility that..." A
  A 12. 12. I think I should call A the barbecue, it's going to rain.
  A 13. 13. I bumped into A old friend.
  A 14. 14. Not only A late, but he also forgot his books.
  A 15. 15. "His paintings are priceless" means: A
  A 16. 16. If he hadn't trusted others, he A so much.
  A 17. 17. Which sentence has a similar meaning: This was a very expensive car. A
  A 18. 18. Which sentence is NOT correct? A
  A 19. 19. A her family's poverty, she had access to books.
  A 20. 20. I was the man A wife won the prize.
  A 21. 21. Which verb is a synonym of "recollect"? A
  A 22. 22. Which expression does not belong into the group? A
  A 23. 23. She congratulated me A finishing my studies.
  A 24. 24. "Frankly" means: A
  A 25. 25. If only I A a better picture.
  A 26. 26. She A her life to art.
  A 27. 27. "They were over the moon about it" means: A
  A 28. 28. Do you think we A to let them know we are here?
  A 29. 29. Choose a synonymous expression to the phrase in CAPITALS: I was TAKEN BACK when they asked me to take the position A
  A 30. 30. "Break new ground" means: A
  ADěkujeme, že jste si vyplnili on-line test. Je to další krok ke zlepšení vašich jazykových dovedností. E-mailovou schránku si kontrolovat nemusíte, nic na ni neposíláme. A proč jsme chtěli váš e-mail? Protože si k němu v našem systému přiřadíme váš výsledek.
Pokud se potřebujete na cokoli zeptat, napište nebo zavolejte. Držíme palce ve vašem dalším vzdělávání!

Naše pobočky

Tylovo náměstí 645/2, 120 00 Praha
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Jičínská 2348/10, 130 00 Praha 3
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Zenklova 305/11, 180 00 Praha 8
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.