A1 — úplní začátečníci

 • Základní literatura: Nuovo Progetto Italiano 1 (lekce 0-3)
 • Doplňková literatura: Učebnice současné italštiny 1. díl (Italština pro samouky, Italské reálie, www.italianculture.net, www.scudit.net)
 • Profil studenta: Absolutní začátečník, který jazyk nikdy nestudoval nebo falešný začátečník, který se již s jazykem v minulosti potkal, ale většinu zapomněl.
 • Cíl kurzu: „Parlo un po´italiano.“ („Mluvím trošku italsky.“)
 • Na základě osvojené slovní zásoby a gramatiky a různých aktivit vykonaných během kurzu , student dokáže popsat svoje okolí, osoby a obrázky, dále napsat smsky a maily, klást otázky a na ně reagovat, domlouvat se v obchodech, vyplnit formuláře a konverzovat o situacích každodenního života.

Obsah kurzu:

 • Slovní zásoba a tématické zaměření:
  • Slovíčka týkající se každodenního života (jídlo, určení času, rodina, dny v týdnu, měsíce, přídavná jména sloužící k popisu osoby, místa či věci, příslovce k určení frekvence atd.), číslovky, běžné obraty, dialogické texty, prezentace italských reálií v jednoduchých slozích, otázky a odpovědi. Kurz je dále doplněn jazykovými hrami.
  • Prezentace italských reálií v jednoduchých slozích
  • Dialogické texty
  • Běžné obraty
  • Doplňkové jazykové hry
 • Gramatika:
  • Pomocná slovesa essere a avere v přítomném času
  • Přítomný čas pravidelných sloves na -are (např. parlare, studiare,lavorare atd.)
  • Určité (il,l´,lo,la…) a neurčité (un, uno, una, un´) členy
  • Tvoření množného čísla u podstatných a přídavných jmen
  • Základní předložky (di, a ,da, in, con, su….) a jejich použití
  • Rozčleněné předložky (del, al, dal, nella atd.) a jejich použití
  • Přítomný čas pravidelných sloves na –ere,-ire (typu scrivere,sentire atd.)
  • Minulý čas a jeho použití (jen úvod) //passato prossimo
  • Číslovky
  • Otázky a odpovědi

Co říkají naši klienti

Naše pobočky

Tylovo náměstí 645/2, 120 00 Praha
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Jičínská 2348/10, 130 00 Praha 3
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Zenklova 305/11, 180 00 Praha 8
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.