A2 — mírně pokročilí

 • Základní učebnice: New Total English Pre-Intermediate
 • Rozdělení kurzu:
  • A2-I (lekce 1-4)
  • A2-II (lekce 5-8)
  • A2-III (lekce 9-12)

Profil studenta: Student rozumí základním frázím a umí komunikovat v jednoduchých situacích a vyjadřovat se v jednoduchých větách.

Obsah kurzu:

A2-I — mírně pokročilí

 • Témata:
  • Volný čas a životní styl
  • Vyplňování dotazníku
  • Procvičení nejdůležitějších otázek
  • Důležitá poprvé
  • Spojování výrazů ve vyprávění
  • Ve volném čase a v práci
  • Vybírání zaměstnání
  • Formulování žádosti a prosba o povolení
  • Zvláštní příležitosti
  • Diskutování osobního kalendáře
  • Psaní pozvánky
  • Vzhled
  • Popis podezřelého policii
 • Slovní zásoba:
  • Aktivity volného času
  • Hry a sporty
  • Slova popisující pocity
  • Povolání
  • Výročí a speciální příležitosti
  • Fyzický vzhled
 • Gramatika:
  • Otázky
  • Přítomný čas prostý
  • Minulý čas prostý
  • Časové výrazy používané v minulém čase
  • Modální sloveso: Should/ shouldn´t
  • Modální slovesa can/ can´t, have to, don´t have to
  • Přítomný čas prostý a průběhový
  • Přítomný čas průběhový pro budoucí ujednání
  • Stupňování přídavných jmen
  • Popis osob

A2-II — mírně pokročilí

 • Témata:
  • Volný čas
  • Dovolená
  • Společenská konverzace
  • Plánování vysněné dovolené
  • Psaní pohlednice
  • Povídání o snech, ambicích a úspěších
  • Ambice a sny
  • Země a kultury
  • Orientace ve městě
  • Psaní instrukcí
  • Staré a nové
  • Dávej na sebe pozor
  • Použití časových slovíček ve vyprávění
 • Slovní zásoba:
  • Prázdniny
  • Ambice a sny
  • Geografické rysy
  • Moderní a tradiční
  • Zdraví a nehody
 • Gramatika:
  • Záměr a přání: going to, planning to, would like to, would rather
  • Předpovědi:  will and won´t
  • Předpřítomný čas a minulý čas prostý s for a ostatními časovými výrazy
  • Používání členů
  • Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
  • May, might, will, definitely
  • Přítomný čas po if, when, before a dalších časových výrazech
  • Used to
  • Minulý čas průběhový

A2-III — mírně porkočilí

 • Témata:
  • Nejlepší věci v životě
  • Vyplnění průzkumu
  • To musím mít!
  • Plánování výletu
  • Formulování návrhů
  • Vybírání správné osoby
  • Rozhovor
  • Vyplnění žádosti
  • Peníze
  • Vyprávění příběhu podle obrázků
  • Situace spojené s penězi
  • Představ si…
  • Spolupráce na projektu
 • Slovní zásoba:
  • Koníčky a zájmy
  • Každodenní předměty
  • Charakteristika osob
  • Peníze
 • Gramatika:
  • Formy –ing po slovesech like a dislike
  • Slovesa like doing a would like to do
  • Trpný rod přítomného a minulého času
  • Předpřítomný čas průběhový: how long, for a since
  • Předpřítomný čas průběhový a Předpřítomný čas prostý
  • Předminulý čas
  • Already, just a never…before
  • Podmínkové věty s would
  • Will a would

Co říkají naši klienti

Naše pobočky

Tylovo náměstí 645/2, 120 00 Praha
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Jičínská 2348/10, 130 00 Praha 3
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Zenklova 305/11, 180 00 Praha 8
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.