B2 — středně pokročilí

 • Základní literatura:  Ruština pro samouky, Ruština pro pokročilé
 • Rozdělení kurzu:
  • B2-I (Ruština pro samouky: lekce 31-35)
  • B2-II (Ruština pro pokročilé: lekce 1-5)
 • Profil studenta: Student by měl plynně a bez výraznějšího přízvuku hovořit o sobě, své práci, financích, životním prostředí, případně se orientovat v ruských reáliích.  Studenti absolvující kurzy této úrovně by měli rozumět hlavním myšlenkám složitých textů pojednávajících jak o konkrétních, tak o abstraktních tématech, včetně odborných diskuzí v různých oborech. Student by měl být schopen vyjadřovat souhlas, nesouhlas, překvapení, domněnku, ujištění a celou řadu jiných postojových kategorií.
 • Cíl kurzu: Cíl kurzu směřuje k tomu, aby byl student schopen se volně vyjadřovat o aspektech běžného života a zároveň i o pracovní a komerční sféře. Plynně komunikovat, hovořit o své práci, etiketě na pracovišti a financích. Součástí výuky je interakce mezi lektorem a studentem formou diskusí a her. Kurz se opírá o praktické zvládnutí současného ruského jazyka v jeho mluvené i psané podobě a na rusko-český konfrontační přístup. Organizujícím prvkem při výuce je vždy téma, tematická slovní zásoba se podle povahy učiva promítá rovněž do mluvnických, či audiorálních cvičení.

Obsah kurzu:

B2-I - středně pokročilí

 • Темы:
  • Без труда не вытащишь и рыбку из пруда
  • Копейка рубль бережет
  • Природа и человек
  • Что пишут сегодня в газете?
  • Альфред Нобель и его премия
 • Лексика:
  • Работа
  • Oфис
  • Деловой этикет
  • Финансы
  • СМИ, пресса
  • Административное членение и органы государственного правления РФ
 • Грамматика:
  • Союзы НИ…НИ; ДАЖЕ, И
  • Превосходительная степень прилагательных и наречий
  • Mестоимения (САМЫЙ/САМ и САМ/ ОДИН)
  • Формы прилагательных и местоимений в сочетании с числительными 2-4
  • Действительные причастия
  • Пассивный залог
  • Страдательные причастия
  • Глагол ЯВЛЯТЬСЯ
  • Склонение существительных типа “англичанин”
  • Неопределенно-личные предложения
  • Деепричастия
  • Необходимость

B2-II - středně pokročilí

 • Темы:
  • Мoя профессия
  • Банкирь-профеcсия нового поколения
  • Образование
  • К проблеме обучения русскому языку
  • Свободное время
  • Hашe cвободное время и дети
  • Город
  • Oриентация в городe
  • Mocквa
 • Лексика:
  • Mесто работы
  • Pод занят
  • Tрудовая деятельность
  • Tрудовые отношения
  • Tип и характер работы
  • Приветствия
  • Учебные заведения
  • Ученики, учащиеся, учителя
  • Учеба, обучение
  • Ответы на выражения, употребляемые при встрече
  • Досуг
  • Oрганизационные формы
  • 3анятие
  • Обращение
  • 3дание
  • Городской общественный транспорт
  • Обращение по телефонy
 • Грамматика:
  • Склонение имен существительных мужского рода
  • Инфинитив
  • Изъявительноe наклонениe
  • Cослагательноe наклонениe
  • Императив
  • Страдательные причастия
  • Деепричастия настоящего и прошедшего времени
  • Склонение имен существительных женского рода
  • Вид глагола
Poptávkový formulář
Jipka Rokycany
Jipka Plzeň
Jipka Hradec Králové
Jipka Brno
Jipka Palmovka
Jipka Karlín
Jipka Butovice
Jipka Anděl
Jipka Flora
Jipka I. P. Pavlova
Jipka Národní
Jipka Národní

Národní 416/37
110 00 Praha 1
Palác Platýz (4. patro)

Provozní doba oddělení překladů

pobočka na mapě
224 210 422

Po - Čt: 8:30-19:00
Pá: 8:30-15:30
Pauza: 12:00-12:30

zobrazit fakturační údaje