A2 — mírně pokročilí

 • Základní učebnice: DaF leicht A2.1 + DaF leicht A2.2
 • Rozdělení kurzu:
  • A2-I (DaF leicht A2.1)
  • A2-II (DaF leicht A2.2)

Profil studenta: Student kurzu s úrovní A2 rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se jej bezprostředně týkají (základní osobní informace, informace o rodině, nakupování, popis bydliště, zaměstnání, vyřízení telefonických hovorů, objednání u lékaře, přivolání taxi). Je schopen komunikovat při nenáročných rutinních úkolech, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu o známých a běžných záležitostech. S pomocí jednodušších výrazů umí popsat své bezprostřední komunikační potřeby a dokáže jednoduchým způsobem reagovat na položené dotazy.

Obsah kurzu:

A2-I — mírně pokročilí

 • Témata:
  • To jsme my!
  • Chaos a pořádek
  • Tohle a tamto
  • Pocity a kontakty
  • Sport a hry
  • Zvuky v německy mluvících zemích
 • Slovní zásoba:
  • hudba
  • porozumění interview
  • četba novinových článků
  • odůvodňování
  • kulturní vjemy
  • porozumění různým důvodům
  • životopis
  • popis měst a údaje místa
  • vyjadřování názorů
  • srovnávání věci
  • popis pracovního prostředí
  • popis bytů
  • četba chatu
  • orientace v nákupním centru
  • vyjadřování přání
  • typy nákupních charakterů
  • popis všedního dne v práci
  • nakupování online
  • psaní e-mailů do e-shopů
  • příjemné a nepříjemné zkušenosti
  • pocity
  • vytvoření online profilu
  • osobní údaje
  • popis osob
  • sportovci a sportovkyně
  • porozumění návodů
  • porozumění básním
 • Gramatika:
  • tázací zájmena
  • vedlejší věty s weil
  • opakování perfekta
  • příslovce místa
  • vedlejší věty s dass
  • druhý stupeň přídavných jmen
  • předložky se třetím a čtvrtým pádem
  • konjunktiv II od slovesa haben
  • ukazovací zájmena
  • předložky času
  • spojka deshalb
  • slovesné vazby
  • osobní zájmena ve třetím pádě
  • skloňování přídavných jmen
  • třetí stupeň přídavných jmen
  • vedlejší věty s wenn

A2-II — mírně pokročilí

 • Témata:
  • Daleko a blízko
  • Člověk a zvířata
  • Domov
  • Práce a komunikace
  • Dnes a zítra
  • Muzea v německy mluvících zemích
 • Slovní zásoba:
  • dovolená
  • vyjadřování úmyslů
  • čtení interview
  • formulace přání a zájmů
  • počasí
  • objednávání pokoje v hotelu
  • orientace ve městě
  • zvířata
  • záliby a averze
  • argumentování
  • formulace námitek
  • filmy, filmová kritika
  • domovina, daleké cesty a stesk po domově
  • umění
  • dotazy na otevírací dobu
  • komunikace v případě neporozumění
  • představování druhých, tykání a vykání na pracovišti
  • zdvořilé žádosti
  • přesný popis věcí
  • smalltalk v práci
  • psaní e-mailu v práci
  • vyjadřování domněnek
  • informace o projektech bydlení
  • vyjadřování budoucnosti
  • formulace dotazů jiných
  • prezentace, video
 • Gramatika:
  • skloňování přídavných jmen
  • konjunktiv II
  • slovesné vazby
  • opakování předložek
  • zvratná zájmena
  • vedlejší věty s immer wenn
  • věty s trotzdem
  • druhý pád
  • modální částice
  • vedlejší věty s wo
  • minulý čas préteritum
  • časové věty
  • vztažné věty
  • místní předložky
  • budoucí čas
  • nepřímé otázky
Poptávkový formulář
Jipka Rokycany
Jipka Plzeň
Jipka Hradec Králové
Jipka Brno
Jipka Palmovka
Jipka Karlín
Jipka Butovice
Jipka Anděl
Jipka Flora
Jipka I. P. Pavlova
Jipka Národní
Jipka Národní

Národní 416/37
110 00 Praha 1
Palác Platýz (4. patro)

Provozní doba oddělení překladů

pobočka na mapě
224 210 422

Po - Čt: 8:30-19:00
Pá: 8:30-15:30
Pauza: 12:00-12:30

zobrazit fakturační údaje