A1 — začátečníci/falešní začátečníci

 • Základní učebnice: New Cutting Edge Elementary
 • Rozdělení kurzu:
  • A1-I (lekce 1-5)
  • A1-II (lekce 6-10)
  • A1-III (lekce 11-15)

Profil studenta: Začátečník nebo falešný začátečník, který se již s jazykem v minulosti potkal, ale většinu zapomněl.

Obsah kurzu:

A1-I — začátečníci / falešní začátečníci

 • Témata:
  • Lidé a místa
  • Kladení osobních otázek
  • Vyplňování základních informací
  • Ty a tvoje, přivlastňování
  • Popis rodiny
  • Základní instrukce ve třídě
  • Běžný život
  • Vyjádření času a dat
  • Diskuze o společných zájmech
  • Záliby
  • Zdvořilé otázky
  • Cestování
  • Komunikace na letišti
  • Vyplnění průzkumu
 • Slovní zásoba:
  • Názvy a země
  • Národnosti
  • Povolání
  • Běžné předměty
  • Rodina
  • Dyn a časy
  • Běžná slovesa
  • Každodenní činnosti
  • Slovesa činností a příslovce častosti
  • Doprava
 • Gramatika:
  • Členy a/an + zaměstnání
  • Sloveso to be
  • Ukazovací zájmena – This/That/These/Those
  • Sloveso Have got
  • Přivlastňovací pád
  • Přítomný čas prostý  
  • Modální sloveso Can a can´t
  • Členy a/an, the a bez členu (a/an, the, zero articles)

A1-II — začátečníci

 • Témata:
  • Jídlo a pití
  • Popis rozdílů mezi dvěma obrázky
  • Objednávání jídla a pití
  • Neobyčejné životy
  • Vyprávění o svém životě
  • Fakta nebo fikce?
  • Popisování filmů
  • Domlouvání večerního programu
  • Nakupování a prodávání
  • Vedení konverzace v obchodě
  • Život v ulicích
  • Popis lidí
  • Konverzace na ulici
 • Slovní zásoba:
  • Jídlo a pití
  • Roky, desetiletí a staletí
  • Filmy a jejich žánry
  • Umění a zábava
  • Obchody a nakupování
  • Oblečení
 • Gramatika:
  • There is, there are
  • Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
  • Neurčitá zájmena – some a any
  • Kolik – How much/ How many
  • Minulý čas prostý
  • Pravidelná a nepravidelná slovesa
  • Stupňování přídavných jmen
  • Přítomný čas průběhový

A1-III — začátečníci

 • Témata:
  • Svět kolem nás
  • Volný víkend
  • Formulování návrhu a nabídky
  • Plánování volného víkendu
  • Mluvení o počasí
  • Studium pro budoucnost
  • Volba kurzu
  • Vyplnění žádosti o kurz
  • Udržování kontaktů
  • Telefonování
  • Cestování
  • Orientace ve městě
  • Tvorba webové stránky o městě
 • Slovní zásoba:
  • Zvířata a přírodní jevy
  • Volnočasové aktivity
  • Počasí
  • Vzdělání a kariéra
  • Kurzy
  • Způsoby komunikace
  • Komunikační technologie
  • Věci ve městě
 • Gramatika:
  • Tázací slovíčka
  • Modální sloveso can a can´t
  • Používání členů
  • Budoucí záměr (Going to, would like to a want to)
  • Návrhy a nabídky
  • To + infinitiv pro vyjádření účelu
  • Might a will
  • Předpřítomný čas
  • Používání Minulého času prostého a předpřítomného času (časové výrazy)
  • Předložky pohybu: z, do, přes, atd.
  • Modální slovesa Have to, don´t have to, can, can´t
Poptávkový formulář
Jipka Rokycany
Jipka Plzeň
Jipka Hradec Králové
Jipka Brno
Jipka Palmovka
Jipka Karlín
Jipka Butovice
Jipka Anděl
Jipka Flora
Jipka I. P. Pavlova
Jipka Národní
Jipka Národní

Národní 416/37
110 00 Praha 1
Palác Platýz (4. patro)

Provozní doba oddělení překladů

pobočka na mapě
224 210 422

Po - Čt: 8:30-19:00
Pá: 8:30-15:30
Pauza: 12:00-12:30

zobrazit fakturační údaje