Francouzský jazyk

Státní jazyková zkouška

Na tuto zkoušku vás můžeme připravit formou individuální výuky.

Termíny zkoušek

Státní jazyková zkouška se koná dvakrát do roka – na jaře a na podzim (květen a listopad) a je možno se k ní přihlásit pro jarní termín během února a března a pro podzimní termín během června až září. Skládají se vždy z písemné a ústní části. Ústní zkouška se koná nejdříve za dva týdny po písemných testech.

Ke speciálním zkouškám (překladatelská a tlumočnická) se mohou přihlásit pouze zájemci, kteří již absolvovali všeobecnou státní jazykovou zkoušku pro úroveň C1.

Přihlášky

Přihlášku můžete podat v místě konání zkoušky, tedy v Jazykové škole hlavního města Prahy.

Přihláška s dokladem o zaplacení musí být odevzdána pro jarní termín nejpozději do 31. března a pro podzimní termín do 30. září.

Místo konání

Jazyková škola hlavního města Prahy (dříve Státní jazyková škola) - Školská 15, Praha 1.


Zkoušky DELF a DALF

Mezinárodně uznávané zkoušky, po jejichž složení získáte certifikát, který je platný bez časového omezení. Na zkoušky vás můžeme připravit formou individuální výuky.

Termíny zkoušek

Mezinárodně uznávané zkoušky DELF a DALF pro úrovně od A1 do C2 dle ERR se konají dvakrát do roka – v únoru  a v červnu. Zkoušky se skládají vždy z písemné a ústní části vždy v jeden den.

Přihlášky

Přihlášku můžete podat v místě konání zkoušky, tedy ve Francouzském Institutu Praha.

Místo konání

Francouzský Institut Praha - Štěpánská 35, Praha 1.

Poptávkový formulář
Jipka Rokycany
Jipka Plzeň
Jipka Palmovka
Jipka Karlín
Jipka Butovice
Jipka Anděl
Jipka I. P. Pavlova
Jipka Flora
Jipka Národní
Jipka Národní

Národní 416/37
110 00 Praha 1
Palác Platýz (4. patro)

Provozní doba oddělení překladů

pobočka na mapě
224 210 422

Po - Čt: 8:30-19:00
Pá: 8:30-15:30
Pauza: 12:00-12:30

zobrazit fakturační údaje