Francouzský jazyk

Státní jazyková zkouška

Na tuto zkoušku vás můžeme připravit formou individuální výuky.

Termíny zkoušek

Státní jazyková zkouška se koná dvakrát do roka – na jaře a na podzim (květen a listopad) a je možno se k ní přihlásit pro jarní termín během února a března a pro podzimní termín během června až září. Skládají se vždy z písemné a ústní části. Ústní zkouška se koná nejdříve za dva týdny po písemných testech.

Ke speciálním zkouškám (překladatelská a tlumočnická) se mohou přihlásit pouze zájemci, kteří již absolvovali všeobecnou státní jazykovou zkoušku pro úroveň C1.

Přihlášky

Přihlášku můžete podat v místě konání zkoušky, tedy v Jazykové škole hlavního města Prahy.

Přihláška s dokladem o zaplacení musí být odevzdána pro jarní termín nejpozději do 31. března a pro podzimní termín do 30. září.

Místo konání

Jazyková škola hlavního města Prahy (dříve Státní jazyková škola) - Školská 15, Praha 1.


Zkoušky DELF a DALF

Mezinárodně uznávané zkoušky, po jejichž složení získáte certifikát, který je platný bez časového omezení. Na zkoušky vás můžeme připravit formou individuální výuky.

Termíny zkoušek

Mezinárodně uznávané zkoušky DELF a DALF pro úrovně od A1 do C2 dle ERR se konají dvakrát do roka – v únoru  a v červnu. Zkoušky se skládají vždy z písemné a ústní části vždy v jeden den.

Přihlášky

Přihlášku můžete podat v místě konání zkoušky, tedy ve Francouzském Institutu Praha.

Místo konání

Francouzský Institut Praha - Štěpánská 35, Praha 1.

Poptávkový formulář
Jipka Rokycany
Jipka Plzeň
Jipka Hradec Králové
Jipka Brno
Jipka Palmovka
Jipka Karlín
Jipka Butovice
Jipka Anděl
Jipka Flora
Jipka I. P. Pavlova
Jipka Národní
Jipka Národní

Národní 416/37
110 00 Praha 1
Palác Platýz (4. patro)

Provozní doba oddělení překladů

pobočka na mapě
224 210 422

Po - Čt: 8:30-19:00
Pá: 8:30-15:30
Pauza: 12:00-12:30

zobrazit fakturační údaje