Ovládáme všechny typy tlumočení

Tlumočení není jen jedno. Zajistíme pro vás takové, které si vyberete – na konferencích, při obchodním jednání nebo mezi dvěma cizími jazyky. Jaké typy tlumočení existují?

Kabinové (simultánní) tlumočení

Kabinové tlumočení (simultánní tlumočení) znáte z kongresů, konferencí, školení, seminářů nebo prezentací. Řečníkova slova tlumočník tlumočí souběžně a doslovně, účastníci překlad slyší prostřednictvím sluchátek.

Konsekutivní tlumočení

Při konsekutivním tlumočení (následném tlumočení) hovoří řečník v kratších úsecích, které tlumočník tlumočí. Tento typ tlumočení znáte z obchodních jednání, používá se jako doprovodné tlumočení ve výrobních provozech, při turistických akcích, na menších přednáškách, školeních a při podobných událostech. I při konsekutivním tlumočení můžete využít naši tlumočnickou techniku (mikrofony a zesilovací aparaturu).

Soudní tlumočení

Soudní tlumočení je vysoce specializovaný typ tlumočení, který vyžaduje soudního tlumočníka (překladatele) jmenovaného soudem České republiky. Nutný je přesný překlad a nestrannost tlumočníka. Tento typ tlumočení se řídí vyhláškou č. 37/1967 Sb. o tlumočnících a znalcích. Soudní tlumočníci jsou registrováni u příslušného soudu České republiky a mají pro tuto činnost zvláštní oprávnění. Soudní tlumočení je vyžadováno například při soudním jednání, při sňatcích nebo při jednání u notáře. Tlumočení soudního tlumočníka je potvrzeno úředním razítkem.

Tlumočení mezi dvěma cizími jazyky

Zajistit pro vás můžeme tlumočení nejen z českého jazyka do cizího a naopak, ale také tlumočení mezi dvěma cizími řečmi (simultánně i konsekutivně). Soudní tlumočení mezi dvěma cizími jazyky poskytujeme jen u vybraných kombinací.

Mám zájem o tlumočení.

Co říkají naši klienti

Naše pobočky

Národní 416/37, 110 00 Praha 1 (Palác Platýz)
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Karlín. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Tylovo náměstí 645/2, 120 00 Praha 2
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Karlín. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.