Angličtina B2

 1. 1. I often bump A old school friends when I visit my hometown.
  A 2. 2. An acquitance is someone: A
  A 3. 3. It was not a good decision. You A me before you agreed.
  A 4. 4. Complete the dialogue: Why are you out of breath? A
  A 5. 5. Could I ask you what A?
  A 6. 6. We finally A on our round-the-world trip.
  A 7. 7. It's hot in the summer, sometimes really A.
  A 8. 8. I A on the article for a week and then he told me it wasn't necessary.
  A 9. 9. Be careful on the icy path. It is very A.
  A 10. 10. They say that A British are rather conservative.
  A 11. 11. Whenever he had time to A, he worked on the project.
  A 12. 12. She is running behind schedule. She A her assignement by Sunday.
  A 13. 13. I encouraged her A as hard as she could.
  A 14. 14. If he A a risk, he'd have got a better job.
  A 15. 15. She's very upset because she's A with her flatmate again.
  A 16. 16. Which sentence is correct? A
  A 17. 17. Her hair looks A today.
  A 18. 18. Which sentence is NOT correct? A
  A 19. 19. On my birthday my friends A me to dinner in a luxurious restaurant.
  A 20. 20. The film gives us A advice we should follow.
  A 21. 21. Which verb CANNOT be used in the following sentence: She A having personal problems.
  A 22. 22. What does "'d" mean in the sentence: I'd better go now. A
  A 23. 23. He bought me some flowers to A being so late.
  A 24. 24. Which sentence is NOT correct? A
  A 25. 25. The suspect was A of the robbery.
  A 26. 26. What a far-A idea!
  A 27. 27. I am A that I knew what she was thinking.
  A 28. 28. Which sentence has a different meaning than the other three? A
  A 29. 29. Don't believe all the A about that new film.
  A 30. 30. If only I A a motorbike.
  ADěkujeme, že jste si vyplnili on-line test. Je to další krok ke zlepšení vašich jazykových dovedností. E-mailovou schránku si kontrolovat nemusíte, nic na ni neposíláme. A proč jsme chtěli váš e-mail? Protože si k němu v našem systému přiřadíme váš výsledek.
Pokud se potřebujete na cokoli zeptat, napište nebo zavolejte. Držíme palce ve vašem dalším vzdělávání!

Naše pobočky

Tylovo náměstí 645/2, 120 00 Praha
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Jičínská 2348/10, 130 00 Praha 3
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Zenklova 305/11, 180 00 Praha 8
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.