Angličtina A2

 1. 1. I absolutely love A to the cinema.
  A 2. 2. Which sentence is NOT correct? A
  A 3. 3. A you ever won a competition?
  A 4. 4. Which word CANNOT you use in the sentence: This music makes me feel A and relaxed.
  A 5. 5. I can't A listening to heavy metal music.
  A 6. 6. What's your favourite A from your country?
  A 7. 7. We're going A around the world this year.
  A 8. 8. What does "´d" mean in the following sentence: I'd like to speak French better. A
  A 9. 9. Which of the following adjectives CANNOT describe food? A
  A 10. 10. This is the A challenge of the day.
  A 11. 11. You A to get up early tomorrow because your train leaves at 6 a.m.
  A 12. 12. Grandparents often look A their grandchildren.
  A 13. 13. Which word CANNOT be used in the sentence: There were A people at the party.
  A 14. 14. Which word does NOT belong to the group? A
  A 15. 15. You A late for the dentist if you don't leave now.
  A 16. 16. He saved A money to pay for the ticket.
  A 17. 17. I like working with Jane because she is so A.
  A 18. 18. My father's birthday is A 1st April.
  A 19. 19. I A TV when Peter arrived.
  A 20. 20. Which word CANNOT be used in the following sentence: She has got a A.
  A 21. 21. Which of the following sentences is wrong? A
  A 22. 22. Which word CANNOT be used in the following sentence: He A speak three languages.
  A 23. 23. Most of our A have been with the company since we started 3 years ago.
  A 24. 24. Jane hasn't phoned from the airport A.
  A 25. 25. I was very A when I didn't get the job.
  A 26. 26. Which of the following sentences is NOT correct? A
  A 27. 27. Yesterday I saw A very interesting film.
  A 28. 28. Which phrase is NOT correct? A
  A 29. 29. If I A a lot of money, I would buy a new car.
  A 30. 30. They are always arguing A money.
  ADěkujeme, že jste si vyplnili on-line test. Je to další krok ke zlepšení vašich jazykových dovedností. E-mailovou schránku si kontrolovat nemusíte, nic na ni neposíláme. A proč jsme chtěli váš e-mail? Protože si k němu v našem systému přiřadíme váš výsledek.
Pokud se potřebujete na cokoli zeptat, napište nebo zavolejte. Držíme palce ve vašem dalším vzdělávání!

Naše pobočky

Tylovo náměstí 645/2, 120 00 Praha
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Jičínská 2348/10, 130 00 Praha 3
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Zenklova 305/11, 180 00 Praha 8
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.