Angličtina A1

 1. 1. Are you American? A
  A 2. 2. It is my A bag.
  A 3. 3. My father's brother is my A.
  A 4. 4. This is an apple. A apple is red.
  A 5. 5. What time A to work?
  A 6. 6. Which sentence is correct? A
  A 7. 7. How often do you see A?
  A 8. 8. I don't eat A meat.
  A 9. 9. Which phrase is NOT correct? A
  A 10. 10. I A like a cheese sandwich, please.
  A 11. 11. What do you usually do in a dining room? A
  A 12. 12. How many bedrooms A in the house?
  A 13. 13. Complete the line with the best word: desert, forest, hills, A.
  A 14. 14. What do you do in a library? A
  A 15. 15. Last week I A to London.
  A 16. 16. I know A really good lawyer.
  A 17. 17. It happened on the A of December.
  A 18. 18. These boots are very A.
  A 19. 19. He waited at school. His father came to A.
  A 20. 20. I go to school every day. And at the moment I A Spanish.
  A 21. 21. You CANNOT read: A
  A 22. 22. Cars are A than buses.
  A 23. 23. A you prefer modern or traditional art?
  A 24. 24. We A a party on Friday. Will you come?
  A 25. 25. Has she A to Canada?
  A 26. 26. Which sentence is NOT correct? A
  A 27. 27. I don't enjoy A.
  A 28. 28. A to have a party for your birthday?
  A 29. 29. A challenge is: A.
  A 30. 30. I am learning English A.
  ADěkujeme, že jste si vyplnili on-line test. Je to další krok ke zlepšení vašich jazykových dovedností. E-mailovou schránku si kontrolovat nemusíte, nic na ni neposíláme. A proč jsme chtěli váš e-mail? Protože si k němu v našem systému přiřadíme váš výsledek.
Pokud se potřebujete na cokoli zeptat, napište nebo zavolejte. Držíme palce ve vašem dalším vzdělávání!

Naše pobočky

Tylovo náměstí 645/2, 120 00 Praha
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Jičínská 2348/10, 130 00 Praha 3
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Zenklova 305/11, 180 00 Praha 8
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.