Angličtina A0

 1. 1. She's Sabrina. A favourite city is Paris.
  A 2. 2. Peter is A.
  A 3. 3. Complete the line of words: sister, mother, wife, A.
  A 4. 4. We A married.
  A 5. 5. Is your new car expensive or A?
  A 6. 6. A is the blue umbrella? It is 2 pounds.
  A 7. 7. Who are A people over there?
  A 8. 8. There are a A good restaurants.
  A 9. 9. What time is it? It is 11.45. A
  A 10. 10. He A want any children.
  A 11. 11. A do you work with?
  A 12. 12. A my shirts.
  A 13. 13. A you like to order some drinks?
  A 14. 14. My birthday is A September.
  A 15. 15. They were really tired A.
  A 16. 16. The swimming pool isn't very A. Be careful when you jump in.
  A 17. 17. I don't A much money on clothes.
  A 18. 18. A to be an actor when he was a child?
  A 19. 19. I A get married next month.
  A 20. 20. They are going A a new house.
  ADěkujeme, že jste si vyplnili on-line test. Je to další krok ke zlepšení vašich jazykových dovedností. E-mailovou schránku si kontrolovat nemusíte, nic na ni neposíláme. A proč jsme chtěli váš e-mail? Protože si k němu v našem systému přiřadíme váš výsledek.
Pokud se potřebujete na cokoli zeptat, napište nebo zavolejte. Držíme palce ve vašem dalším vzdělávání!

Naše pobočky

Tylovo náměstí 645/2, 120 00 Praha
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Jičínská 2348/10, 130 00 Praha 3
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Zenklova 305/11, 180 00 Praha 8
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.