B2 — středně pokročilí

 • Základní literatura:  Ruština pro samouky, Ruština pro pokročilé
 • Rozdělení kurzu:
  • B2-I (Ruština pro samouky: lekce 31-35)
  • B2-II (Ruština pro pokročilé: lekce 1-5)
 • Profil studenta: Student by měl plynně a bez výraznějšího přízvuku hovořit o sobě, své práci, financích, životním prostředí, případně se orientovat v ruských reáliích.  Studenti absolvující kurzy této úrovně by měli rozumět hlavním myšlenkám složitých textů pojednávajících jak o konkrétních, tak o abstraktních tématech, včetně odborných diskuzí v různých oborech. Student by měl být schopen vyjadřovat souhlas, nesouhlas, překvapení, domněnku, ujištění a celou řadu jiných postojových kategorií.
 • Cíl kurzu: Cíl kurzu směřuje k tomu, aby byl student schopen se volně vyjadřovat o aspektech běžného života a zároveň i o pracovní a komerční sféře. Plynně komunikovat, hovořit o své práci, etiketě na pracovišti a financích. Součástí výuky je interakce mezi lektorem a studentem formou diskusí a her. Kurz se opírá o praktické zvládnutí současného ruského jazyka v jeho mluvené i psané podobě a na rusko-český konfrontační přístup. Organizujícím prvkem při výuce je vždy téma, tematická slovní zásoba se podle povahy učiva promítá rovněž do mluvnických, či audiorálních cvičení.

Obsah kurzu:

B2-I – středně pokročilí

 • Темы:
  • Без труда не вытащишь и рыбку из пруда
  • Копейка рубль бережет
  • Природа и человек
  • Что пишут сегодня в газете?
  • Альфред Нобель и его премия
 • Лексика:
  • Работа
  • Oфис
  • Деловой этикет
  • Финансы
  • СМИ, пресса
  • Административное членение и органы государственного правления РФ
 • Грамматика:
  • Союзы НИ…НИ; ДАЖЕ, И
  • Превосходительная степень прилагательных и наречий
  • Mестоимения (САМЫЙ/САМ и САМ/ ОДИН)
  • Формы прилагательных и местоимений в сочетании с числительными 2-4
  • Действительные причастия
  • Пассивный залог
  • Страдательные причастия
  • Глагол ЯВЛЯТЬСЯ
  • Склонение существительных типа “англичанин”
  • Неопределенно-личные предложения
  • Деепричастия
  • Необходимость

B2-II – středně pokročilí

 • Темы:
  • Мoя профессия
  • Банкирь-профеcсия нового поколения
  • Образование
  • К проблеме обучения русскому языку
  • Свободное время
  • Hашe cвободное время и дети
  • Город
  • Oриентация в городe
  • Mocквa
 • Лексика:
  • Mесто работы
  • Pод занят
  • Tрудовая деятельность
  • Tрудовые отношения
  • Tип и характер работы
  • Приветствия
  • Учебные заведения
  • Ученики, учащиеся, учителя
  • Учеба, обучение
  • Ответы на выражения, употребляемые при встрече
  • Досуг
  • Oрганизационные формы
  • 3анятие
  • Обращение
  • 3дание
  • Городской общественный транспорт
  • Обращение по телефонy
 • Грамматика:
  • Склонение имен существительных мужского рода
  • Инфинитив
  • Изъявительноe наклонениe
  • Cослагательноe наклонениe
  • Императив
  • Страдательные причастия
  • Деепричастия настоящего и прошедшего времени
  • Склонение имен существительных женского рода
  • Вид глагола

Co říkají naši klienti

Naše pobočky

Tylovo náměstí 645/2, 120 00 Praha
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Jičínská 2348/10, 130 00 Praha 3
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Zenklova 305/11, 180 00 Praha 8
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.