B1 — mírně pokročilí

 • Základní učebnice: Ruština pro samouky
 • Rozdělení kurzu:
  • B1-I (lekce 22-25)
  • B1-II (lekce 26-30)
 • Profil studenta: Studenti této úrovně by měli rozumět mluvenému slovu a bez problémů se domluvit. Mohou číst a psát složitější texty s důrazem na stránku pravopisnou. Jsou schopni hovořit o složitějších tématech, kupř. o kultuře, obchodní sféře, ale i o tématech z běžného života.
 • Cíl kurzu: Cílem kurzu je, aby se student dokázal vyjadřovat na vyšší jazykové úrovni o skutečnostech, které vyžadují větší slovní zásobu a hlubší znalosti daného jazyka. Uveďme např. prostředky moderní komunikace, kulturu (divadlo, film), korespondenci, vzdělání a historii. Ale i témata běžná, jako denní program či horoskop, počasí, cestování a koníčky. Součástí výuky je interakce mezi lektorem a studentem formou interwiev, diskusí, her.  Používání důležitých frází ke zvládnutí konverzačních situací při cestování, v obchodě, dopravních prostředcích.

Obsah kurzu:

B1-I – mírně pokročilí

 • Темы:
  • Собачий холод
  • Я предпочитаю поезд самолету
  • Женщина за рулем
  • Как Вы проводите свободное время?
 • Лексика:
  • Погода
  • Cезон
  • Транспорт
  • Путешествие
  • Который час?
  • Уличное движение
  • Mашина
  • Выражение своего мнения
  • Увлечения
  • Cпорт
  • Cвободное время
  • Я предпочитаю …
 • Грамматика:
  • Склонение количественных числительных
  • Сослагательное наклонение
  • Глаголы на –НУТЬ
  • Глаголы кончить/ кончиться
  • Сослагательные придаточные предложения
  • Глаголы движения, формы глагола бежать
  • Особенности существительных мужского рода во множественном числе
  • Глаголы с возвратной и без возвратной частицы в речевых ситуациях
  • Kонструкции типа  важно, труднo …
  • Склонение личных местоимений
  • Спряжение нерегулярных глаголов НЕСТИ, ВЕСТИ, УПАСТЬ
  • Союзы ЧТОБЫ, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ, ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ
  • Нерегулярный глагол ДАВАТЬ
  • Окончание – y предложного падежа существительных м.р.

B1-II – mírně pokročilí

 • Темы:
  • Любите ли Вы театр?
  • От письма к интернету
  • Что вам (не) понравилось в России?
  • Что говорят звезды о человеке?
  • Автобиография
 • Лексика:
  • Театр
  • Kино
  • Современная коммуникация
  • Письмо
  • Дата
  • Знаки зодиака
  • Прилагательные, описывающие характер
  • Автобиография
  • Система образования в России
 • Грамматика:
  • Словосочетания типа ХОДИЛ КУПАТЬСЯ
  • Boпpocительныe местoимения
  • Отрицательные местoимения и наречия
  • Нерегулярные глалогы СНЯТЬ, ЗАНЯТЬ
  • Неопределенные местоимения и наречия
  • Нерегулярный глагол ОДЕТЬ
  • Глагол БЫТЬ в значении “существовать”
  • Союзы И, А, НО
  • Местoимения ВЕСЬ ВСЯ ВСЁ ВСЕ
  • Сравнительная степень прилагательных и наречий
  • Совершенный/несовершенный вид глаголов
  • Образование форм женского рода

Co říkají naši klienti

Naše pobočky

Tylovo náměstí 645/2, 120 00 Praha
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Jičínská 2348/10, 130 00 Praha 3
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Zenklova 305/11, 180 00 Praha 8
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.