A2 — mírně pokročilí

 • Základní učebnice: Ruština pro samouky
 • Rozdělení kurzu:
  • A2-I (lekce 13-16)
  • A2-II (lekce 17-21)
 • Profil studenta: Student by měl rozumět základním frázím a nemělo by mu činit obtíže stručně načrtnout informace o své osobě. Zároveň je schopen číst a psát v azbuce souvislé informace. Nečiní mu problém oslovení, seznámení a představování. Umí se zapojit do diskuse. Klade jednoduché otázky a na jednoduché otázky také odpovídá.
 • Cíl kurzu: Absolventi kurzu umí popsat své rodinné zázemí a zájmy. Jsou schopni správně vyjádřit dotazy a odpovědi týkající se orientace ve městě, dotázat se na cestu, ubytovat se v hotelu a objednat si v restauraci. Nečiní jim obtíže hodiny, dny, měsíce. Hovoří o svém zdraví, událostech v kultuře a jiných běžných událostech ze svého okolí. Jsou vedeni k tomu, aby odhadli význam ruských slov, buď pomoci kontextu či podobnosti slovanských jazyků.

Obsah kurzu:

A2-I – mírně pokročilí

 • Témata:
  • Máme tři děti
  • Na chatě
  • Hotel
  • Jak se dostanu do centra?
 • Slovní zásoba:
  • Rodina a rodinné vztahy
  • Hodiny
  • Hotel a hotelový pokoj
  • Letopočet
  • Vyjádření jednosměrného pohybu
  • Fráze z oblasti orientace ve městě
 • Gramatika:
  • Číslovky do 199 v 1. pádě, počítaný předmět
  • Skloňování podstatných jmen mužského a středního rodu (tvrdý a měkký vzor, jedn. číslo)
  • Nepravidelná slovesa  МОЧЬ, ПОМОЧЬ
  • Skloňování přídavných jmen (tvrdý a měkký vzor)
  • Řadové číslovky
  • Slovesa na –ОВАТЬ/-ЕВАТЬ
  • Slovesa na přízvučné -нуть
  • Nepravidelná slovesa ИДТИ/ ЕХАТЬ

A2-II – mírně pokročilí

 • Témata:
  • Kde bydlíte?
  • Dobrou chuť!
  • Budu vám vyprávět o nakupování
  • Necítím se dobře
  • Pražské jaro rozhodlo o jejich osudu
 • Slovní zásoba:
  • Bydlení
  • Popis města a oblasti
  • V restauraci, jídlo
  • Stravování
  • Použití předložky “po”, vyjádření českého “rád”, konstrukce “před”
  • Nákupy
  • Obchody
  • Fráze při nakupování
  • Zdraví a nemoc
  • U lékaře
  • Umět sdělit lékaři svůj zdravotní stav
 • Gramatika:
  • Skloňování podstatných jmen ženského rodu na měkkou souhlásku
  • Souhrn časování sloves
  • Skloňování podstatných jmen jedn. č. na -ИЙ, -ИЯ, -ИE
  • Imperativ
  • Nepravidelná slovesa (ЕСТЬ/ПИТЬ/ХОТЕТЬ)
  • Infinitivní otázky
  • Nepravidelné sloveso ДАТЬ, ПPИHЯТЬ
  • Množné číslo podstatných jmen
  • Číslovky 200-1 000… miliarda v 1. pádě
  • Částice ЛИ
  • Podstatná jména na šeplavou hlásku
  • Přízvuk podstatných jmen

Co říkají naši klienti

Naše pobočky

Tylovo náměstí 645/2, 120 00 Praha
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Jičínská 2348/10, 130 00 Praha 3
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Zenklova 305/11, 180 00 Praha 8
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.