A1 — úplní začátečníci

 • Základní učebnice: DaF leicht A1.1 + DaF leicht A1.2
 • Rozdělení kurzu:
  • A1-I (DaF leicht A1.1)
  • A1-II (DaF leicht A1.2)

Profil studenta: Student kurzu s úrovní A1 rozumí po jeho absolvování známým výrazům z každodenního života, základním frázím zaměřeným na uspokojování konkrétních potřeb v dané situaci a umí je také sám používat. Dokáže představit sám sebe i ostatní, klade jiným osobám dotazy o tom, kde žijí, pracují, jaké mají zájmy. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit v různých běžných situacích a rozumí, mluví- li partner pomalu a jasně a je ochoten pomoci.

Obsah kurzu:

A1-I — úplní začátečníci

 • Témata:
  • Ahoj! Dobrý den!
  • Doma a na cestách
  • Jídlo a čas
  • Dny v týdnu
  • Přání a sny
  • Charakteristika německy mluvících zemí
 • Slovní zásoba:
  • pozdravy a rozloučení, představování
  • běžné výrazy všedního dne, hláskování
  • volnočasové aktivity
  • cestování
  • suvenýry
  • ptát se na ceny, udávat ceny
  • dialogy v obchodě
  • stravovací návyky
  • čtení jednoduchých statistik
  • objednávání v rychlém občerstvení
  • typické dezerty
  • každodenní aktivity
  • vytvoření týdenní statistiky
  • práce a povolání
  • čtení blogů
  • činnosti typické pro neděli
  • určování času, hodiny
  • rodina
  • dávat rady, sdělovat přání
  • dávat osobní údaje
  • vyjadřování názoru
  • mluvení o přáních, snech a reagovat na přání a sny ostatních
  • shrnutí textu
  • porozumění písní a jejich ohodnocení
 • Gramatika:
  • osobní zájmena
  • časování sloves v přítomném čase
  • určitý a neurčitý člen
  • zápor
  • otázky doplňovací a vylučovací
  • záporná částice kein
  • nepravidelná slovesa v přítomném čase
  • zájmeno man
  • složeniny
  • čtvrtý pád
  • způsobová slovesa
  • slovesa s odlučitelnými předponami
  • slovosled
  • rozkazovací způsob
  • minulý čas sloves sein a haben
  • přivlastňovací zájmena

A1-II — úplní začátečníci

 • Témata:
  • V Berlíně se pořád něco děje
  • Příroda a sport
  • Bydlení a život
  • Sdílení a vyměňování
  • Svátky a hosté
  • Svátky v německy mluvících zemích
 • Slovní zásoba:
  • porozumět tipům o cestování do měst
  • popis cesty, orientace ve městě
  • mluvit o minulosti, časové údaje
  • mluvit o místech a zážitcích v přírodě
  • plánování volného času
  • počasí
  • udávání možností
  • formulování zákazů
  • sport a celkové rozpoložení
  • bydlení a nájmy, popis bytů a domů
  • popis vybavení bytů a domů
  • oblíbené věci
  • jednoduché zprávy
  • interpretace statistiky
  • vytvoření ankety
  • sdílení věcí
  • vyjadřování názorů
  • oblečení barvy
  • vyjádření názoru o módě
  • vytvoření inzerátu
  • porozumění pohádky
  • svátky, data
  • pozvánky a gratulace
  • vyplňování formuláře
  • smalltalk při jídle
  • odůvodňování
  • porozumění písním
 • Gramatika:
  • předložky místa
  • rozkazovací způsob
  • minulý čas perfektum
  • vazby es gibt
  • pravidelná a nepravidelná slovesa v perfektu
  • modální slovesa
  • předložky
  • neurčitá a přivlastňovací zájmena
  • slovotvorba
  • osobní zájmena ve čtvrtém pádě
  • přivlastňovací zájmena ve čtvrtém pádě
  • slovesné vazby
  • třetí pád
  • odlučitelná a neodlučitelná slovesa
  • základní spojky

Co říkají naši klienti

Naše pobočky

Tylovo náměstí 645/2, 120 00 Praha
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Jičínská 2348/10, 130 00 Praha 3
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Zenklova 305/11, 180 00 Praha 8
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.