C1 — pokročilí

 • Základní učební materiály: Nuovo Progetto Italiano 3
  • C1-I (lekce 11 – 21)
  • C1-II (lekce 22 – 32)
 • Doplňková literatura: Zajistí lektor – texty (www.italianculture.net, www.scudit.net, www.galassiaarte.it, www.raccontioltre.it)
 • Cíl kurzu: Studenti absolvující kurzy úrovně C1 jsou schopni rozumět náročným delším textům a rozeznávají jejich skrytý význam.Vyjadřují se plynně a spontánně bez hledání slov. Užívají jazyk flexibilně a efektivně pro společenské, studijní a profesní účely. Píší jasné, dobře strukturované podrobné texty o složitých tématech, používají různé jazykové prostředky pro uspořádání, členění a soudržnost svého ústního i písemného projevu.

Obsah kurzu:

 • Slovní zásoba a terminologie (ústní a psaná forma)
  • Kurz je určen pro studenty, kteří už mají velmi pokročilou znalost jazyka, už se setkali s nejobtížnějšími gramatickými jevy (konjunktiv, podmiňovací způsob, hypotetické souvětí atd.) a potřebují probírat závěrečnou gramatiku. Témata k diskusi jsou představená v podobě zajímavých článků tykající se literatury, aktualit, životního stylu, zvyků, tradic, které pocházejí z „Belpaese“. Technický aspekt se zabývá gramatickými cvičeními, obousměrnými překlady, reprodukcí textů. Zabavná část kurzu je dána jazykovými hrami, sledovaním krátkých videí.
 • Gramatika:
  • Zopakování obtížnější body předešlé látky:
  • předložky (del, nel, sugli, atd.), kombinovaná zájmena (te lo, glielo, ce ne, atd.)
  • hypotetické souvětí nemožnosti /periodo ipotetico dell´irrealtá: Se tu fossi stato zitto, sarebbe stato meglio.
  • Časová souslednost s oznamovacím a podmiňovacím způsobem/Concordanza dei tempi con l´indicativo ed il condizionale :
  • Dice che é il risultato é buono.
  • Ha detto che il risultato era buono.
  • Ha detto che il risultato sarebbe stato buono.
  • Časová souslednost s konjunktivem a podmiňovacím způsobem/Concordanza dei tempi con il congiuntivo ed il condizionale:
  • Pensa che é il risultato sia buono.
  • Ha pensato che il risultato fosse buono.
  • Ha pensato che il risultato fosse stato buono.
  • Ha pensato che il risultato sarebbe stato buono.
  • Passato remoto (io fui, io ebbi , io venni, io andai…)

Co říkají naši klienti

Naše pobočky

Tylovo náměstí 645/2, 120 00 Praha
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Jičínská 2348/10, 130 00 Praha 3
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Zenklova 305/11, 180 00 Praha 8
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.