B1 — mírně pokročilí

 • Základní učebnice:Nuovo Progetto Italiano 2 a doplňkové materiály od lektora (Italština pro samouky, In Italiano, www.italianculture.net, www.scudit.net)
 • Rozdělení kurzu:
  • B1-I (lekce 1 – 4)
  • B1-II (lekce 5 – 7)
 • Profil studenta: Student rozumí hlavním myšlenkám mluveného slova a tématům, se kterými se běžně setkává, umí si poradit ve většině běžných situací, umí částečně popsat i abstraktní situace.

Obsah kurzu:

B1-I – mírně pokročilí

 • Cíl kurzu: „Parlo italiano.“ („Mluvím italsky.“)
  • Na základě osvojené slovní zásoby a gramatiky probrané v kurzu dokáže student hovořit o složitějších tématech, v nichž se setkáme se slovíčky nejen konkrétního, ale i abstraktního rázu. Díky obohacení slovní zásoby jsou média z italského tisku srozumitelnější a zlepšený jazyk umožní snazší komunikaci v různých oblastech mluveného i písemného projevu.
  • Slovní zásoba a tématické zaměření:
  • Během kurzu výklad probíhá převážně v italštině a to urychlí proces střebávání didaktické látky. Slovní zásoba se rozšíří díky čtení odbornějších textů (historie, zeměpis, aktuality z Itálie, životopisy slavných osobností, životní styl, atd.) a přípravě jejich reprodukce. Jako doplněk k výuce nebudou chybět poslech písniček, sledování krátkých videí, různé jazykové hry a aktivity.
 • Gramatika:
  • Zopakování předešlé látky (viz A1/A2-II)
  • Condizionale / Podmiňovací způsob (sarei, farei, avrei…)
  • Stupňování přídavných jmen
  • Rozkazovací způsob // Imperativo: tykání a vykání
  • Gerundio/Gerundium (parlando, dicendo, avendo…)
  • Použití průběhového přítomného času (sto parlando, sto lavorando…)
  • Costruzioni perifrastiche (sto per partire, sto per andare…)
  • Zvláštní slovesné vazby (me ne vado, ce la faccio, me la cavo…)
  • Vytvoření souvětí pomocí spojek (visto che, appena, anche se…)
  • Congiuntivo presente /Konjunktiv prezéns (che io sia, che io abbia… — jen úvod)

B1-II – mírně pokročilí

 • Cíl kurzu: „Parlo italiano.“ („Mluvím italsky.“)
 • Během výuky a domácího učení, student zdokonalí svoji italštinu díky prohloubení slovní zásoby a osvojení těžší gramatiky. Komunikace je plynulá jak v mluveném, tak v písemném projevu.
 • Slovní zásoba a tématické zaměření:
  • Výuka se snaží vytvořit italské prostředí, v němž student pochycuje nová slovíčka, díky poslechu, diskusi o různých tématech, která pocházejí z italských medií, z aktualit, z moderní literatury a z internetových zdrojů. Slovní zásoba se rozšíří díky čtení povídek, odborných textů, zábavných článku atd. Diskuse spočívá v prezentaci různých problematik a slouží k tomu, aby student byl motivován najít nové výrazy a idiomy.
 • Gramatika:
  • Zopakování předešlé látky (viz B1)
  • Congiuntivo presente /Konjunktiv prezéns (che io sia, che io abbia…)
  • Congiuntivo imperfetto/Konjunktiv imperfekt (che io fossi, che io avessi…)
  • Použití konjunktiva ve vedlejších větách (penso che lui sia simpatico)
  • Gerundio/Gerundium (parlando, dicendo, avendo…)
  • Použití průběhového přítomného času (sto parlando, sto lavorando…)
  • Costruzioni perifrastiche (sto per partire, sto per andare…)
  • Periodo ipotetico/Hypotetické souvětí (Se io fossi ricco, avrei una villa…)
  • Zopakování častic ci-ne
  • Nové slovesné vazby (intendersi di, contare su, derivare da….)

Co říkají naši klienti

Naše pobočky

Tylovo náměstí 645/2, 120 00 Praha
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Jičínská 2348/10, 130 00 Praha 3
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Zenklova 305/11, 180 00 Praha 8
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.