C1 — advanced

 • Základní literatura: Čeština pro život (Alena Nekovářová)
 • Rozdělení kurzu:
  • C1-I (lekce 6-10)
  • C1-II (lekce 11-15)
 • Profil studenta: Student rozumí delším promluvám, televizním programům a filmům, umí se vyjadřovat plynule a pohotově a rozumí i dlouhým a složitým textům.
 • Cíl kurzu: Student absolvující kurzy úrovně C1 se plynule vyjadřuje v běžných komunikačních situacích každodenního života. Umí se plnohodnotně zapojit do debat na různá témata i mimo jeho bezprostřední zájem. Dokáže přispět svými jasně formulovanými názory a připomínkami, aniž by zdlouhavě hledal slova. Bez větších problémů rozumí i komplikovanějším promluvám, mediálním sdělením a filmům. Porozumí i odborným esejím a složitějším prozaickým textům. Rozeznává jednotlivé funkční styly a dokáže je jak v mluvené, tak i v písemné podobě vhodně volit vzhledem k dané komunikační situaci.

Obsah kurzu:

C1-I – pokročilí 1

 • Témata:
  • Jedeme na dovolenou
  • Od jara do zimy
  • Jak ten čas letí
  • Co s načatým večerem? Všechno nejlepší!
  • Všechno nejlepší!
 • Slovní zásoba:
  • Volnočasové aktivity
  • Věci na dovolenou
  • Roční období, počasí
  • Denní režim
  • Televize, televizní programy
  • Přání a oslavy
  • Frazeologismy
  • Hovorové výrazy
 • Gramatika:
  • Procvičování komplikovanějších deklinací a konjugací
  • Prefixy a jejich významy
  • Používání spojek ve vhodných kontextech
  • Časové výrazy
  • Předložky
  • Přídavná jména přivlastňovací

C1-II – pokročilí 1-II

 • Témata :
  • Mediální komunikace
  • Virtuální seznamka a sociální sítě
  • Chceme být stále mobilní
  • V rušném městě, nebo na vesnici?
  • Jak být dlouho fit?
 • Slovní zásoba :
  • Internet, Emaily, Skype, Facebook, mobilní telefony
  • Způsoby seznamování
  • Dopravní prostředky, cestování
  • Možnosti bydlení, jejich výhody a nevýhody
  • Životní styl, civilizační nemoci
  • Výrazy hovorové češtiny
  • Frazeologismy

 

Pozn.: Učebnice je zaměřená především na konverzaci, poslech a čtení. Gramatické jevy zde většinou nejsou procvičovány izolovaně. V jednotlivých aktivitách z hlediska gramatiky kniha mimo jiné reflektuje:

 • Předložky a předložkové vazby
 • Deklinace a konjugace
 • Větná skladba a spojovací výrazy
 • Kondicionál
 • Prefixy aj.

Co říkají naši klienti

Naše pobočky

Tylovo náměstí 645/2, 120 00 Praha
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Jičínská 2348/10, 130 00 Praha 3
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Zenklova 305/11, 180 00 Praha 8
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.