B2 — upper intermediate

 • Základní literatura: Česky krok za krokem 2 (Lída Holá, Pavla Bořilová), Čeština pro život (Alena Nekovářová)
 • Rozdělení kurzu:
  • B2-I (lekce 15-20) – Česky krok za krokem 2
  • B2-II (lekce 1-5) –  Čeština pro život
 • Profil studenta: Student rozumí delším promluvám, pokud téma dobře zná, je schopen vést dialog s rodilým mluvčím a dokáže se plynule vyjádřit k tématům, která ho zajímají, rozumí psaným textům na konkrétní témata.
 • Cíl kurzu: Student absolvující kurzy úrovně B2 se dokáže plynule zapojit do delších rozmluv, umí obhajovat svoje názory na aktuální společenská témata a vyvracet názory oponentů. Rozumí většině mediálních výstupů, které prezentují svá stanoviska zřetelně a jasně, také většině filmů a současné prózy ve spisovné češtině. Dokáže psát rozsáhlejší texty na různá témata, která se nějak dotýkají oblasti jeho zájmů.

Obsah kurzu:

B2-I – středně pokročilí

 • Témata:
  • Média
  • Společnost a hodnoty
  • Na poště a v bance
  • Planeta Země, počasí
  • Investujeme, obchodujeme, podnikáme
  • Móda a oblečení
  • Auta a automobilismus
  • Česká historie: 1948 – 1989
  • Čteme texty (vhodné kombinovat napříč celým kurzem)
 • Slovní zásoba:
  • Druhy pořadů, novin, časopisů
  • Novinové/internetové rubriky
  • Internetové výrazy
  • Výrazy spojené s životními hodnotami
  • Výrazy na poště a v bance
  • Životní prostředí, bio styl
  • Meteorologické termíny
  • Podnikání, obchodní komunikace
  • Na služební cestě
  • Oblečení, doplňky, barvy látek
  • Významy dopravních značek
  • Výrazy z české historie
 • Gramatika:
  • Lokál plurálu
  • Plurálová substantiva
  • Kondicionál
  • Modální slovesa a výrazy
  • Dativ plurálu
  • Spojky a spojovací výrazy
  • Instrumentál plurálu
  • Deklinace slov: den, týden, rok, člověk, dítě
  • Násobné číslovky, deklinace číslovek
  • Zlomky a desetinná čísla
  • Zájmeno ten a odvozeniny
  • Reflexivní se/si, reflexivní pasivum, deskriptivní pasivum
  • Verbální substantiva a adjektiva
  • Obecná čeština, pravopis

B2-II – středně pokročilí

 • Témata:
  • Taková normální rodina
  • Jezte a pijte! Dobrou chuť
  • Jdeme nakupovat
  • Ukažte mi prosím cestu
  • Autem, nebo letadlem?
 • Slovní zásoba:
  • Rodinní příslušníci
  • Životní události
  • Jídlo a pití
  • Spotřební zboží
  • Výrazy spojené s reklamací
  • Služby
  • Orientace v prostoru
  • Situace na silnici a dopravní značky
  • Části automobilu a autoservis
  • Frazeologismy
  • Hovorové výrazy
 • Gramatika:
  • Procvičování komplikovanějších deklinací a konjugací
  • Množné číslo, určování množství
  • Osobní, ukazovací, neurčitá a záporná zájmena

Co říkají naši klienti

Naše pobočky

Tylovo náměstí 645/2, 120 00 Praha
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Jičínská 2348/10, 130 00 Praha 3
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Zenklova 305/11, 180 00 Praha 8
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.