B1 — intermediate

 • Základní literatura: Česky krok za krokem 2 (Lída Holá, Pavla Bořilová)
 • Rozdělení kurzu:
  • B1-I (lekce 1-7)
  • B1-II (lekce 8-14)
 • Profil studenta: Student rozumí hlavním myšlenkám mluveného slova a tématům, se kterými se běžně setkává, umí si poradit ve většině běžných situací, umí částečně popsat i abstraktní situace.
 • Cíl kurzu: Po absolvování dvousemestrálního kurzu student rozumí hlavním myšlenkám spisovné češtiny v rámci rozprav vedených v běžných komunikačních situacích, tj. ve škole, v zaměstnání, při volnočasových aktivitách, a to pokud jsou prosloveny jasně a zřetelně. Většinou též rozumí smyslu sdělení rozhlasového či televizního projevu, týká-li se běžných témat. Dokáže debatovat o svém životě, o svých blízkých, přáních a cílech, umí sdělit svůj názor na aktuální události. Je schopen psát osobní dopisy, kde sděluje své zážitky, napíše také nekomplikovaný souvislý text na téma, které ho zajímá. 

Obsah kurzu:

B1-I – mírně pokročilí

 • Témata:
  • Představujeme se, neoficiální dopis
  • Rodina a rodinné vztahy
  • V restauraci
  • Kde bydlíme a žijeme
  • Cestování včera a dnes
  • Práce nebo poslání, hledám práci
  • Slavíme narozeniny, svátky a výročí
  • Lidé a věci
 • Slovní zásoba:
  • Země, národnosti, jazyky
  • Výrazy pro úřední formulář
  • Členové rodiny, netradiční rodinné vztahy
  • Jídlo
  • Různé druhy bydlení – tradiční i netradiční
  • Výrazy pro psaní inzerce ohledně bytu/domu
  • Dopravní prostředky
  • Druhy profesí
  • Výrazy pro psaní inzerce ohledně zaměstnání
  • Přání a gratulace
  • Sběratelství
  • Obchody, výrazy spojené s nakupováním
 • Gramatika:
  • Opakování gramatických rodů a nominativu singuláru
  • Opakování tázacích, neurčitých a záporných zájmen
  • Akuzativ singuláru a model pro akuzativ plurálu
  • Vazba Kolik je ti/vám let
  • Lokál singuláru a model pro lokál plurálu (otázka Kde?)
  • Přivlastňovací zájmeno svůj
  • Genitiv singuláru a model pro genitiv plurálu (otázka Kam?)
  • Posesivní genitiv, partitivní genitiv
  • Instrumentál singuláru a model pro instrumentál plurálu
  • Dativ singuláru a model pro dativ plurálu
  • Nominativ a akuzativ plurálu
  • Základy nespisovné češtiny
  • Pravopis

B1-II – mírně pokročilí

 • Témata:
  • Svátky a tradice
  • Ženy a muži v dnešní společnosti
  • Služby
  • Sport a hry
  • Zdraví a zdravý životní styl
  • Kultura a umění
  • Jací jsme a jak vypadáme
 • Slovní zásoba:
  • Svátky v Čechách a ve světě
  • Časové výrazy
  • Pozvání a návštěva
  • Názvy služeb a příslušná slovesa
  • Frázová spojení se sportovní tematikou
  • Nabídky cestovních kanceláří
  • Lidské tělo
  • Názvy nemocí, léky a pomůcky
  • Názvy specialistů a jejich oddělení
  • Výrazy spojené s kulturou, orientace v kulturních programech
  • Vlastnosti
 • Gramatika:
  • Čas a datum, vyjadřování času: Kolikátého je?
  • Časové spojky a výrazy, časové věty s  a když
  • Přechylování
  • Vidové dvojice
  • Slovesa pohybu s prexify
  • Imperativ, opisný imperativ
  • Genitiv plurálu, posesivní adjektiva
  • Komparace adjektiv a adverbií, tvoření adverbií
  • Pravopis

Co říkají naši klienti

Naše pobočky

Tylovo náměstí 645/2, 120 00 Praha
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Jičínská 2348/10, 130 00 Praha 3
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Zenklova 305/11, 180 00 Praha 8
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.