A1 — začátečníci/falešní začátečníci

 • Základní učebnice: New Cutting Edge Elementary
 • Rozdělení kurzu:
  • A1-I (lekce 1-5)
  • A1-II (lekce 6-10)
  • A1-III (lekce 11-15)

Profil studenta: Začátečník nebo falešný začátečník, který se již s jazykem v minulosti potkal, ale většinu zapomněl.

Obsah kurzu:

A1-I — začátečníci / falešní začátečníci

 • Témata:
  • Lidé a místa
  • Kladení osobních otázek
  • Vyplňování základních informací
  • Ty a tvoje, přivlastňování
  • Popis rodiny
  • Základní instrukce ve třídě
  • Běžný život
  • Vyjádření času a dat
  • Diskuze o společných zájmech
  • Záliby
  • Zdvořilé otázky
  • Cestování
  • Komunikace na letišti
  • Vyplnění průzkumu
 • Slovní zásoba:
  • Názvy a země
  • Národnosti
  • Povolání
  • Běžné předměty
  • Rodina
  • Dyn a časy
  • Běžná slovesa
  • Každodenní činnosti
  • Slovesa činností a příslovce častosti
  • Doprava
 • Gramatika:
  • Členy a/an + zaměstnání
  • Sloveso to be
  • Ukazovací zájmena – This/That/These/Those
  • Sloveso Have got
  • Přivlastňovací pád
  • Přítomný čas prostý
  • Modální sloveso Can a can´t
  • Členy a/anthe a bez členu (a/an, the, zero articles)

A1-II — začátečníci

 • Témata:
  • Jídlo a pití
  • Popis rozdílů mezi dvěma obrázky
  • Objednávání jídla a pití
  • Neobyčejné životy
  • Vyprávění o svém životě
  • Fakta nebo fikce?
  • Popisování filmů
  • Domlouvání večerního programu
  • Nakupování a prodávání
  • Vedení konverzace v obchodě
  • Život v ulicích
  • Popis lidí
  • Konverzace na ulici
 • Slovní zásoba:
  • Jídlo a pití
  • Roky, desetiletí a staletí
  • Filmy a jejich žánry
  • Umění a zábava
  • Obchody a nakupování
  • Oblečení
 • Gramatika:
  • There is, there are
  • Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
  • Neurčitá zájmena – some a any
  • Kolik – How much/ How many
  • Minulý čas prostý
  • Pravidelná a nepravidelná slovesa
  • Stupňování přídavných jmen
  • Přítomný čas průběhový

A1-III — začátečníci

 • Témata:
  • Svět kolem nás
  • Volný víkend
  • Formulování návrhu a nabídky
  • Plánování volného víkendu
  • Mluvení o počasí
  • Studium pro budoucnost
  • Volba kurzu
  • Vyplnění žádosti o kurz
  • Udržování kontaktů
  • Telefonování
  • Cestování
  • Orientace ve městě
  • Tvorba webové stránky o městě
 • Slovní zásoba:
  • Zvířata a přírodní jevy
  • Volnočasové aktivity
  • Počasí
  • Vzdělání a kariéra
  • Kurzy
  • Způsoby komunikace
  • Komunikační technologie
  • Věci ve městě
 • Gramatika:
  • Tázací slovíčka
  • Modální sloveso can a can´t
  • Používání členů
  • Budoucí záměr (Going to, would like to a want to)
  • Návrhy a nabídky
  • To + infinitiv pro vyjádření účelu
  • Might a will
  • Předpřítomný čas
  • Používání Minulého času prostého a předpřítomného času (časové výrazy)
  • Předložky pohybu: z, do, přes, atd.
  • Modální slovesa Have to, don´t have to, can, can´t

Co říkají naši klienti

Tylovo náměstí 645/2, 120 00 Praha
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Jičínská 2348/10, 130 00 Praha 3
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Radlická 3, 150 00 Praha 5 (Ženské domovy)
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Zenklova 305/11, 180 00 Praha 8
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Malé náměstí 100, 337 01 Rokycany
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Plzeň. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.