A1 — začátečníci/falešní začátečníci

 • Základní učebnice: New Total English Elementary
 • Rozdělení kurzu:
  • A1-I (lekce 1-4)
  • A1-II (lekce 5-8)
  • A1-III (lekce 9-12)

Profil studenta: Začátečník nebo falešný začátečník, který se již s jazykem v minulosti potkal, ale většinu zapomněl.

OBSAH KURZU:

A1-I — začátečníci / falešní začátečníci

 • Témata:
  • Základní instrukce ve třídě
  • Lidé a místa
  • Země a národnosti
  • Rodinná pouta
  • Povolání
  • Přivlastňování
  • Popis rodiny
  • Běžný život
  • Popis běžných věcí
  • Aktivity na dovolené
  • Schopnosti a dovednosti
  • Popis životního stylu
  • Jídlo
  • V restauraci
  • Popis osoby
 • Slovní zásoba:
  • Země
  • Národnosti
  • Povolání
  • Dovolená
  • Přídavná jména: barvy, názory
  • Běžná slovesa
  • Činnosti, sporty a hry
  • Čísla
  • Jídlo
 • Gramatika:
  • Sloveso to be
  • Přivlastňování ‘s, přivlastňovací zájmena
  • neurčitý člen a/an
  • Ukazovací zájmena – This/That/These/Those
  • Množné číslo podstatných jmen
  • Přítomný čas prostý a frekvenční příslovce
  • Modální sloveso can/can´t
  • Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
  • Členy a/an, some, any

A1-II — začátečníci

 • Témata:
  • Domov
  • Předložky s místem
  • Nábytek a vybavení
  • Město
  • Změny
  • Vyprávění o svém dětství/zkušenostech
  • Jak nakupovat
  • Významné dny
  • Popis lidí
  • Popis oblečení
  • Konverzace o počasí
 • Slovní zásoba:
  • Domov
  • Nábytek, vybavení
  • Přídavná jména: místa, lidé
  • Město
  • Obchody a nakupování
  • Oblečení
  • 5adové číslovky, datumy
 • Gramatika:
  • Minulý čas prostý
  • Pravidelná a nepravidelná slovesa
  • Členy
  • Zájmeno one/ones
  • Přivlastňovací zájmena
  • Přítomný čas průběhový
  • Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový

A1-III — začátečníci

 • Témata:
  • Kultura
  • Zprávy
  • Filmy
  • Vyjádření preferencí 
  • Cestování
  • Jak si rezervovat jízdenku
  • Zážitky a zkušenosti
  • Vzdělávání
  • Jak dávat instrukce 
  • Ambice
  • Jak mluvit o plánech a přáních
  • Co máme a nemáme rádi
 • Slovní zásoba:
  • Zprávy
  • Film
  • Doprava
  • Vzdělání a ambice
  • Nové technologie
  • Zeměpis
  • Budoucnost
 • Gramatika:
  • Stupňování přídavných jmen
  • Like/love/hate/prefer
  • Předpřítomný čas
  • Modální slovesa: can/can’t; have to/don’t have to
  • Zjišťovací otázky
  • Rozkazovací způsob
  • Budoucnost – záměr: going to
  •  would like to a like 
  • To + infinitiv pro vyjádření účelu

Co říkají naši klienti

Naše pobočky

Tylovo náměstí 645/2, 120 00 Praha
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Jičínská 2348/10, 130 00 Praha 3
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Zenklova 305/11, 180 00 Praha 8
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.