A0 — absolutní začátečníci

 • Základní učebnice: Cutting Edge Starter
 • Rozdělení kurzu:
  • A0-I (lekce 1-6)
  • A0-II (lekce 7-12)
 • Profil studenta: Absolutní začátečník, který jazyk nikdy nestudoval nebo jen minimálně.

Nabízíme však i intenzivnější formu kurzu označenou úrovní A0 – v tomto kurzu se probere celá učebnice během jednoho semestru (všechna témata, která jsou uvedena u úrovní A0-I a A0-II, ovšem povrchněji, jen se základním/nutným procvičováním). Tento typ kurzu je určen pro studenty, kteří nemají problém s rychlejším tempem výuky a jsou ochotni věnovat část svého volného času samostudiu na procvičení látky.

Obsah kurzu:

A0-I — absolutní začátečníci

 • Témata:
  • Představení se
  • Používání a porozumění základním instrukcím
  • Popis zemí a národností
  • Vyplnění jednoduchého formuláře
  • Orientace ve městě
  • Popis členů rodiny
  • Objednání jídla a pití
  • Nakupování
  • Popis domu/ bytu
  • Vyjmenování koníčků
  • Vyjádření toho, co máme rádi
  • Vyjádření kolik je hodin
 • Slovní zásoba:
  • Abeceda
  • číslovky 0-100
  • telefonní čísla
  • zaměstnání
  • země
  • národnosti
  • jazyky
  • věk
  • jídlo
  • pití
  • barvy
  • členové rodiny
  • typy bydlení
  • záliby
  • čas
 • Gramatika:
  • Sloveso to be v jednotném/množném čísle, v záporu, otázkách
  • Osobní/přivlastňovací zájmena
  • Vazba There is/There are
  • Přítomný čas prostý
  • Ukazovací zájmena This/These, That/Those
  • Some/Any s množným číslem

A0-II — absolutní začátečníci

 • Témata:
  • Volný čas
  • Popis lidského těla
  • Vyjádření různých číslovek
  • Vyjádření přítomnosti a minulosti
  • Čtení dat, číslic
  • Aktivity spojené s cestováním a dovolenou
  • Popis dovolené
  • Koupení lístku/ vstupenky
  • Popis počasí a klimatu
  • Nakupování
  • Přání do budoucnosti
 • Slovní zásoba:
  • Dny, měsíce, časová určení, Včera/Dnes/Zítra, Víkend, TV programy
  • Aktivity
  • Lidské tělo
  • Čísla nad 100
  • Přídavná jména
  • Letopočty
  • Řadové číslovky
  • Dovolená
  • Cestování
  • Počasí
  • Oblečení
  • Barvy a velikosti
 • Gramatika:
  • Přítomný čas prostý
  • Minulý čas
  • Nepravidelná slovesa
  • Can/Can´tWH- otázky
  • And/But
  • Chtít (Want to)
  • Vyjádření budoucnosti s Going to 

Co říkají naši klienti

Tylovo náměstí 645/2, 120 00 Praha
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Jičínská 2348/10, 130 00 Praha 3
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Radlická 3, 150 00 Praha 5 (Ženské domovy)
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Zenklova 305/11, 180 00 Praha 8
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Malé náměstí 100, 337 01 Rokycany
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Plzeň. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.