A0 — ABSOLUTNÍ ZAČÁTEČNÍCI

 • Základní učebnice: New Total English
 • Rozdělení kurzu:
  • A0-I (lekce 1-5)
  • A0-II (lekce 6-10)
 • Profil studenta: Absolutní začátečník, který jazyk nikdy nestudoval nebo jen minimálně.

OBSAH KURZU:

A0-I — absolutní začátečníci

 • Témata:
  • Představení se
  • Používání a porozumění základním instrukcím
  • Popis zemí a národností
  • Popis oblíbené věci
  • Orientace ve městě
  • Popis rodiny
  • Objednání jídla a pití
  • Cestování
  • Na nádraží, v hotelu
  • Vyjádření toho, co máme rádi
  • Vyjádření kolik je hodin
  • Popis dne
 • Slovní zásoba:
  • Abeceda
  • číslovky 0-101
  • telefonní čísla
  • země
  • národnosti
  • jazyky
  • osobní věci
  • jídlo
  • pití
  • barvy
  • přídavné jména 
  • členové rodiny
  • přátelé
  • zvyky a činnosti
  • čas
 • Gramatika:
  • Sloveso to be v jednotném/množném čísle, v záporu, otázkách
  • Osobní/přivlastňovací/ukazovací zájmena
  • Přivlastňování
  • Vazba There is/There are
  • A/some/any
  • Jednotné/množné číslo
  • Přítomný čas prostý

A0-II — absolutní začátečníci

 • Témata:
  • Dům a bydlení
  • Nábytek
  • Volnočasové aktivity
  • Číslovky – čtení dat, číslic
  • Schopnosti a dovednosti
  • Vyjádření přítomnosti a minulosti
  • Životní zkušenosti
  • Vzpomínky 
  • Peníze
  • Plánování dovolené
  • Dárky
  • Plány do budoucnosti
 • Slovní zásoba:
  • Nábytek
  • Domácí práce
  • Technika
  • Co máme a nemáme rádi
  • Dovednosti
  • Řadové číslovky, datumy, měsíce
  • Zaměstnání
  • Přídavné jména  
  • Peníze
  • Pocity
  • Dárky
 • Gramatika:
  • Sloveso have got
  • Frekvenční příslovce
  • Can/Can´t
  • Předložky s časem: at, on, in
  • Minulý čas prostý
  • Nepravidelná slovesa
  • Otázky s How
  • Vyjádření budoucnosti s Going to

Co říkají naši klienti

Naše pobočky

Tylovo náměstí 645/2, 120 00 Praha
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Jičínská 2348/10, 130 00 Praha 3
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Zenklova 305/11, 180 00 Praha 8
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.