Typy překladů

Mohlo by vás zajímat

Typy překladů: Právní překlady a mnoho dalšího

Zajišťujeme překlady těchto dokumentů:

Standardní překlady a odborné překlady

Zajišťujeme překlady textů z a do 53 jazyků, nabízíme překlady mezi dvěma cizími jazyky, samozřejmostí jsou i korektury v jakémkoli z nabízených jazyků.

V případě náročnějších či odborných jazykových překladů spolupracujeme s odborníky z dané oblasti. Pro pravidelné zákazníky sestavujeme terminologický slovníček vyhovující specifickým požadavkům na odborné překlady textů. Terminologický slovníček doporučujeme s ohledem na konzistenci všech odborných překladů na sebe navazujících.

Termíny dodání překladů textů:

 • Standardně do 3 pracovních dnů
 • Expres do 24 hodin
 • Expres do 6 hodin
 • Expres do 3 hodin (pouze dokumenty kratšího rozsahu)

Překlady se soudním ověřením

Soudní překlad je překlad opatřený doložkou s razítkem a podpisem soudního překladatele-tlumočníka, který se dle platných předpisů svazuje s dodaným originálem (nebo notářskou kopií). Účelem doložky je ověření pravosti překladu, tzn. ověření, že překlad (se soudním ověřením) zcela odpovídá originálu, což překladatel stvrzuje svojí pečetí a podpisem.

Soudně ověřené překlady jsou obvykle vyžadovány při komunikaci se státní správou a jinými institucemi (úřady, soudy, ambasády, apod.). Nejčastěji překládanými dokumenty se soudním ověřením jsou vysokoškolské diplomy, průkazy totožnosti, rodné listy, výpisy z trestního rejstříku, popř. dokumenty potřebné pro život firmy – výpisy z obchodního rejstříku, plné moci, potvrzení atd.

Překlady se soudním ověřením nabízíme u všech 53 jazyků.

Soudní překlady jsme schopni zajistit expresně už do 3 hodin od dodání u standardních jazyků (angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština, ukrajinština, slovenština).

Pro Vaši představu zde uvádíme příklady dokumentů a jejich cenové kalkulace

 • Diplom z ČJ do NJ - 593 Kč (náhled)
 • Vysvědčení z ČJ do AJ - 1 186 Kč (náhled)
 • Výpis z obchodního rejstříku z ČJ do FJ - 1 259 Kč (náhled)
 • Oddací list z ČJ do RJ - 630 Kč (náhled)
 • Latinský diplom z LAT do AJ - 2 287 Kč (náhled)
 • Výpis z trestního rejstříku z ČJ do ŠJ - 630 Kč (náhled)

* konečná cena se odvíjí od počtu znaků výsledného přeloženého dokumentu

Právní překlady

Speciální péči věnujeme překladům právních dokumentů, u kterých mimořádně záleží na jejich terminologické správnosti a naprosté obsahové shodě s původním textem.

Právní překlad je zhotovován překladatelem dlouhodobě se specializujícím na dokumenty právnického charakteru, korekturu dokumentu provádí na vyžádání rodilý mluvčí. Překladatelé i korektoři dokumentů jsou vázáni slibem mlčenlivosti.

V oblasti právních překladů se využívá mezinárodní terminologie platné zejména v obchodním styku. V případě zájmu klienta vytvoříme ve spolupráci s ním terminologický slovníček, který pomáhá v překladech zajistit odbornou konzistenci.

V oblasti právních překladů je kladen zvláště velký důraz na management kvality.

Veškeré překlady jsme schopni zajistit se soudním ověřením. Překládáme i notářské doložky, apostily a razítka.

Našimi klienty v oblasti právních překladů jsou renomované advokátní kanceláře v celé České republice.

Velkoobjemové překlady textů

Za velkoobjemové překlady považujeme překlady převyšující rozsah 20 normostran (1 normostrana = 1800 znaků s mezerami). Pro tento druh překladů vytváříme zvýhodněné cenové nabídky.

I velmi objemné zakázky na překlady textů jsme schopni zpracovat za krátkou dobu v nejvyšší kvalitě. Nabízíme i jazykové korektury již hotových překladů.

V současné době spolupracujeme s několika knižními nakladatelstvími. Na kontě máme řadu publikací a textů technického a právnického zaměření. Podílíme se na překladech textů mnoha děl z různých oborů. Na všech jazykových překladech pracuje tým překladatelů spolu s odborníky, kteří zajišťují terminologickou a faktickou správnost textů. 

Jazykové a odborné překlady - překládáme a korigujeme:

 • Knihy
 • Časopisy
 • Manuály a návody
 • Výroční zprávy
 • Nabídky pro výběrová řízení
 • Webové stránky
 • Další texty z různých oblastí
Poptávkový formulář
Jipka Rokycany
Jipka Plzeň
Jipka Palmovka
Jipka Karlín
Jipka Butovice
Jipka Anděl
Jipka I. P. Pavlova
Jipka Flora
Jipka Národní
Jipka Národní

Národní 416/37
110 00 Praha 1
Palác Platýz (4. patro)

Provozní doba oddělení překladů

pobočka na mapě
224 210 422

Po - Čt: 8:30-19:00
Pá: 8:30-15:30
Pauza: 12:00-12:30

zobrazit fakturační údaje