Typy překladů

Mohlo by vás zajímat

Typy překladů: Právní překlady a mnoho dalšího

Zajišťujeme překlady těchto dokumentů:

Standardní překlady a odborné překlady

Zajišťujeme překlady textů z a do 53 jazyků, nabízíme překlady mezi dvěma cizími jazyky, samozřejmostí jsou i korektury v jakémkoli z nabízených jazyků.

V případě náročnějších či odborných jazykových překladů spolupracujeme s odborníky z dané oblasti. Pro pravidelné zákazníky sestavujeme terminologický slovníček vyhovující specifickým požadavkům na odborné překlady textů. Terminologický slovníček doporučujeme s ohledem na konzistenci všech odborných překladů na sebe navazujících.

Termíny dodání překladů textů:

 • Standardně do 3 pracovních dnů
 • Expres do 24 hodin
 • Expres do 6 hodin
 • Expres do 3 hodin (pouze dokumenty kratšího rozsahu)

Překlady se soudním ověřením

Soudní překlad je překlad opatřený doložkou s razítkem a podpisem soudního překladatele-tlumočníka, který se dle platných předpisů svazuje s dodaným originálem (nebo notářskou kopií). Účelem doložky je ověření pravosti překladu, tzn. ověření, že překlad (se soudním ověřením) zcela odpovídá originálu, což překladatel stvrzuje svojí pečetí a podpisem.

Soudně ověřené překlady jsou obvykle vyžadovány při komunikaci se státní správou a jinými institucemi (úřady, soudy, ambasády, apod.). Nejčastěji překládanými dokumenty se soudním ověřením jsou vysokoškolské diplomy, průkazy totožnosti, rodné listy, výpisy z trestního rejstříku, popř. dokumenty potřebné pro život firmy – výpisy z obchodního rejstříku, plné moci, potvrzení atd.

Překlady se soudním ověřením nabízíme u všech 53 jazyků.

Soudní překlady jsme schopni zajistit expresně už do 3 hodin od dodání u standardních jazyků (angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština, ukrajinština, slovenština).

Pro Vaši představu zde uvádíme příklady dokumentů a jejich cenové kalkulace

 • Diplom z ČJ do NJ - 593 Kč (náhled)
 • Vysvědčení z ČJ do AJ - 1 186 Kč (náhled)
 • Výpis z obchodního rejstříku z ČJ do FJ - 1 259 Kč (náhled)
 • Oddací list z ČJ do RJ - 630 Kč (náhled)
 • Latinský diplom z LAT do AJ - 2 287 Kč (náhled)
 • Výpis z trestního rejstříku z ČJ do ŠJ - 630 Kč (náhled)

* konečná cena se odvíjí od počtu znaků výsledného přeloženého dokumentu

Právní překlady

Speciální péči věnujeme překladům právních dokumentů, u kterých mimořádně záleží na jejich terminologické správnosti a naprosté obsahové shodě s původním textem.

Právní překlad je zhotovován překladatelem dlouhodobě se specializujícím na dokumenty právnického charakteru, korekturu dokumentu provádí na vyžádání rodilý mluvčí. Překladatelé i korektoři dokumentů jsou vázáni slibem mlčenlivosti.

V oblasti právních překladů se využívá mezinárodní terminologie platné zejména v obchodním styku. V případě zájmu klienta vytvoříme ve spolupráci s ním terminologický slovníček, který pomáhá v překladech zajistit odbornou konzistenci.

V oblasti právních překladů je kladen zvláště velký důraz na management kvality.

Veškeré překlady jsme schopni zajistit se soudním ověřením. Překládáme i notářské doložky, apostily a razítka.

Našimi klienty v oblasti právních překladů jsou renomované advokátní kanceláře v celé České republice.

Velkoobjemové překlady textů

Za velkoobjemové překlady považujeme překlady převyšující rozsah 20 normostran (1 normostrana = 1800 znaků s mezerami). Pro tento druh překladů vytváříme zvýhodněné cenové nabídky.

I velmi objemné zakázky na překlady textů jsme schopni zpracovat za krátkou dobu v nejvyšší kvalitě. Nabízíme i jazykové korektury již hotových překladů.

V současné době spolupracujeme s několika knižními nakladatelstvími. Na kontě máme řadu publikací a textů technického a právnického zaměření. Podílíme se na překladech textů mnoha děl z různých oborů. Na všech jazykových překladech pracuje tým překladatelů spolu s odborníky, kteří zajišťují terminologickou a faktickou správnost textů. 

Jazykové a odborné překlady - překládáme a korigujeme:

 • Knihy
 • Časopisy
 • Manuály a návody
 • Výroční zprávy
 • Nabídky pro výběrová řízení
 • Webové stránky
 • Další texty z různých oblastí
Poptávkový formulář
Jipka Rokycany
Jipka Plzeň
Jipka Hradec Králové
Jipka Brno
Jipka Palmovka
Jipka Karlín
Jipka Butovice
Jipka Anděl
Jipka Flora
Jipka I. P. Pavlova
Jipka Národní
Jipka Národní

Národní 416/37
110 00 Praha 1
Palác Platýz (4. patro)

Provozní doba oddělení překladů

pobočka na mapě
224 210 422

Po - Čt: 8:30-19:00
Pá: 8:30-15:30
Pauza: 12:00-12:30

zobrazit fakturační údaje