Často kladené dotazy

Kdy se mohu přihlásit k pomaturitnímu studiu?

Čím dříve, tím lépe. Včasným přihlášením se vyhnete riziku, že jazykový kurz již bude obsazen.

Jakou formou probíhá výuka?

Ve výuce se střídají čeští lektoři a zahraniční lektoři, v případě ruštiny, francouzštiny či španělštiny je výuka vedena zkušeným českým lektorem. Pomaturitní jazykové studium je zaměřeno na kompletní zlepšení jazykových znalostí studentů – v hodinách se procvičuje gramatika, konverzace, porozumění čtenému textu a slyšenému projevu. Probírané učebnice jsou vždy vhodně doplněny doplňkovými materiály.

Kde probíhá výuka?

Výuka probíhá v učebnách jazykové školy Jipka v Praze (na pobočce Národní - Palác Platýz 37, pobočce Butovice - Nušlova 4, pobočce Palmovka - Zenklova 305/11, pobočce Flora – Jičínská 10), v Českých Budějovicích - Karla IV. 3, v Plzni - Rooseveltova 9 a Rooseveltova 20.

Jak a kdy mohu zaplatit kurzovné?

Kurzovné je možné platit platební kartou v kanceláři Jipky nebo převodem na účet.

Je možné rozdělit celkovou cenu za kurz do několika splátek?

Kurzovné je možné rozdělit do několika splátek. První část 5000 Kč je splatná při podpisu přihlášky, před nastoupením studenta do jazykového kurzu musí být zaplaceno 50 % kurzovného, druhá polovina musí být splacena nejpozději do konce ledna (bez navýšení konečné ceny). Další možností je sestavení individuálního splátkového kalendáře.

Kdy probíhají rozřazovací testy?

Testy probíhají dle dohody před zahájením kurzu.

Kdy je ukončeno přihlašování ke studiu?

Přihlašování ke studiu je ukončeno druhý týden v září. V individuálních případech je možné se do kurzu přihlásit i v pozdějších termínech.

Jak se přihlásit?

Při osobní návštěvě jazykové školy nebo prostřednictvím e-mailové komunikace obdržíte test ověřující úroveň vašich jazykových znalostí, poté vám bude doporučena úroveň kurzu pomaturitního studia, následuje vyplnění přihlášky do kurzu a složení první zálohy ve výši 5000 Kč. Skupinový kurz v rámci semestru, na který lze uplatnit slevu dle typu zakoupeného balíčku pomaturitního studia, pak můžete vybrat z kompletní nabídky kurzů, tedy z jakéhokoliv jazyka, který je v nabídce.

Jak často probíhá výuka?

Výuka probíhá každý den v dopoledních cyklech. Počet hodin za týden je 20 x 45 min.

Kdy je nutné přihlásit se k závěrečné zkoušce?

Přihlašování k závěrečné zkoušce probíhá hromadně přes kancelář jazykové školy Jipka. Zájemci o tuto zkoušku jsou o termínech podávání přihlášek včas informováni.

Co si mám představit pod termínem "zahraniční lektor"?

Pod pojem zahraniční lektor spadají rodilí mluvčí, kteří se narodili, vyrůstali a studovali v přirozeném prostředí daného jazyka. Zahraničními lektory jsou i lektoři, kteří mají kvalifikaci pro výuku daného jazyka, avšak v jejich zemi původu není daný jazyk jazykem oficiálním. Jsou to lidé, kteří daný jazyk využívali/využívají ke každodenní komunikaci i při komunikaci se svým okolím - při studiu, práci atd.

Poptávkový formulář
Jipka Rokycany
Jipka Plzeň
Jipka Budějovice
Jipka Palmovka
Jipka Butovice
Jipka I. P. Pavlova
Jipka Flora
Jipka Národní
Jipka Národní

Národní 416/37
110 00 Praha 1
Palác Platýz (4. patro)

Provozní doba oddělení překladů

pobočka na mapě
224 210 422

Po-Čt: 8:30-19:00

Pá: 8:30-15:30

Pauza: 12:00-12:30

zobrazit fakturační údaje