A1 — úplní začátečníci

 • Základní učebnice: Nuevo Ven 1
 • Rozdělení kurzu:
  • A1-I (lekce 1-5)
  • A1-II (lekce 6-10)

Profil studenta: Student kurzu s úrovní A1 rozumí po jeho absolvování známým výrazům z každodenního života, základním frázím zaměřeným na uspokojování konkrétních potřeb v dané situaci a umí je také sám používat. Dokáže představit sám sebe i ostatní, klade jiným osobám dotazy o tom, kde žijí, pracují, jaké mají zájmy. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit v různých běžných situacích a rozumí, mluví- li partner pomalu a jasně.

Obsah kurzu:

A1-I — úplní začátečníci

 • Lexikální témata:
  • Pozdravy a základní výrazy společenského styku (představení se, poděkování apod.)
  • Základní osobní informace
  • Profese I
  • Pozdravy a rozloučení v průběhu dne
  • Formální / neformální výrazy společenského styku
  • Zjišťování dalších osobních informací (např. telefonní číslo)
  • Profese II
  • Místnosti / části domu
  • Nábytek a další bytové zařízení
  • Základní charakteristiky bytu / domu: grande/ pequeño, bonito/feo, antiguo/moderno apod.
  • Město: názvy typických míst (např. la plaza), budov (např. el ayuntamiento) a zařízení/obchodů (el estanco) ve mestě
  • Pohybová slovesa ir, girl, salir, llegar, bajar, subir,
  • Z jídelního lístku (názvy nápojů, jídel, části jídelního lístku: předkrmy, hl. jídla, dezerty aj.)
  • Slovní zásoba pro komunikaci v baru/restauraci (objednání si, stolování placení atd.)
  • Oblíbené činnosti a věci: los gustos
  • Volnočasové aktivity I
 • Mluvnické jevy:
  • Časování vybraných sloves v přítomném čase: ser, vzor trabajar (1. třída)
  • Osobní podmětová zájmena
  • Rod podstatných jmen a přechylování
  • Časování pravidelných sloves v přítomném čase: vzor comer (2. třída), vzor partir (3. třída)
  • Množné číslo podstatných a přídavných jmen
  • Shoda přídavného jména s podstatným v rodě a čísle
  • Vybraná ukazovací a přivlastňovací zájmena nesamostatná I
  • Základní číslovky 0 až 9
  • Předložky de a en
  • Časování nepravidelných sloves estar, tener a poner v přítomném čase
  • Rozdíl v používání sloves estar a haber (hay)
  • Určité členy el, la, los a las a jejich složeniny s předložkami de a a
  • Postavení přídavného a podstatného jména
  • Složené předložkové výrazy místa: al lado de, debajo de atd.
  • Základní číslovky 10 až 20
  • Řadové číslovky 0 až 10
  • Časování nepravidelných sloves ir, dar, venir, seguir a cerrar
  • Vazba „muset“: tener que + infinitiv
  • Neurčitý člen: un, una
  • Souvislost používání sloves estar/hay s užíváním určitých/neurčitých členů
  • Základní číslovky 20 až 1000000
  • Časování slovesa hacer a modální sloves querer a poder v přítomném čase
  • Užívání querer a poder s infinitivem
  • Osobní zájmena nepřímého předmětu: me, te, le, …
  • Užívání slovesa gustar včetně případných intensifikátorů mucho, bastante, poco, nada
  • Imperativ v osobě a rozkazy subjuntivem při vykání s usted

A1-II – úplní začátečníci

 • Lexikální témata:
  • Fyzický popis osob
  • Barvy
  • Rodina (rodinné vztahy)
  • Denní rutina (popis vlastního běžného dne od rána do večera)
  • Nakupování (konverzace s prodavačem, platební způsoby aj.)
  • Oblečení a jeho charakteristiky (velikost, materiály, vzorky apod.)
  • Potraviny
  • Základní míry
  • Aktivity, na které lze někoho pozvat
  • Na večírku
  • Měsíce a znamení horoskopu
  • Příroda (bosque, lago, mar, río, …)
  • Jet na výlet
  • U bazénu a na pláži
  • Telefonování
  • Nepříjemné situace (zapomenutí, zpoždění, …) a vhodné omluvy
  • Kladné přijetí omluvy
  • Odmítnutí omluvy
  • Letní dovolená
  • Vybrané domácí práce / úklidové aktivity: recoger la basura, fregar los platos
 • Mluvnické jevy:
  • Časování sloves s vokalickou změnou v přítomném čase: volver, empezar, jugar
  • Zvratná zájmena me, te, se, …
  • Časování zvratných sloves v přítomném čase: llamarse (pravidla pro pozici zvratného zájmena)
  • Přivlastňovací zájmena nesamostatná II: mi, tu, su, …
  • Předložky a, de, en a noc
  • Časování nepravidelných sloves preferir, saber a costar v přítomném čase
  • Užití sloves quedar a parecer dle vzoru gustar
  • Osobní zájmena pro přímý předmět: me, te, lo/la, …
  • Předložkové tvary zájmen: de mí, para ti, …
  • Rodové tvary přídavných jmen pro barvy
  • Časování nepravidelných sloves oír a conocer v přítomném čase
  • Tvoření gerundia
  • Průběhová vazba estar + gerundium
  • Vazba ir a + infinitiv pro označení blízké budoucnosti
  • Postavení předmětových zájmen vzhledem k slovesu
  • Kombinace 2 předmětových (příp. zvratného) zájmen
  • Příslovečná určení pro blízkou budoucnost
  • Pravidelné i nepravidelné tvoření příčestí minulého
  • Předpřítomný čas, složený minulý (Pretérito Perfecto)
  • Příslovečná určení pro předpřítomnost
  • Jednoduchý minulý čas (Pretérito Indefinido) od sloves estar a ser
Poptávkový formulář
Jipka Rokycany
Jipka Plzeň
Jipka Palmovka
Jipka Karlín
Jipka I. P. Pavlova
Jipka Flora
Jipka Butovice
Jipka Anděl
Jipka Národní
Jipka Národní

Národní 416/37
110 00 Praha 1
Palác Platýz (4. patro)

Provozní doba oddělení překladů

pobočka na mapě
224 210 422

Po: 8:30-18:00
Út - Čt: 10:00-18:00
Pá: 8:30-15:00
Pauza: 12:00-12:30

zobrazit fakturační údaje