B1 — mírně pokročilí

 • Základní učebnice: Ruština pro samouky
 • Rozdělení kurzu:
  • B1-I (lekce 22-25)
  • B1-II (lekce 26-30)
 • Profil studenta: Studenti této úrovně by měli rozumět mluvenému slovu a bez problémů se domluvit. Mohou číst a psát složitější texty s důrazem na stránku pravopisnou. Jsou schopni hovořit o složitějších tématech, kupř. o kultuře, obchodní sféře, ale i o tématech z běžného života.
 • Cíl kurzu: Cílem kurzu je, aby se student dokázal vyjadřovat na vyšší jazykové úrovni o skutečnostech, které vyžadují větší slovní zásobu a hlubší znalosti daného jazyka. Uveďme např. prostředky moderní komunikace, kulturu (divadlo, film), korespondenci, vzdělání a historii. Ale i témata běžná, jako denní program či horoskop, počasí, cestování a koníčky. Součástí výuky je interakce mezi lektorem a studentem formou interwiev, diskusí, her.  Používání důležitých frází ke zvládnutí konverzačních situací při cestování, v obchodě, dopravních prostředcích.

Obsah kurzu:

B1-I - mírně pokročilí

 • Темы:
  • Собачий холод
  • Я предпочитаю поезд самолету
  • Женщина за рулем
  • Как Вы проводите свободное время?
 • Лексика:
  • Погода
  • Cезон
  • Транспорт
  • Путешествие
  • Который час?
  • Уличное движение
  • Mашина
  • Выражение своего мнения
  • Увлечения
  • Cпорт
  • Cвободное время
  • Я предпочитаю ...
 • Грамматика:
  • Склонение количественных числительных
  • Сослагательное наклонение
  • Глаголы на –НУТЬ
  • Глаголы кончить/ кончиться
  • Сослагательные придаточные предложения
  • Глаголы движения, формы глагола бежать
  • Особенности существительных мужского рода во множественном числе
  • Глаголы с возвратной и без возвратной частицы в речевых ситуациях
  • Kонструкции типа  важно, труднo ...
  • Склонение личных местоимений
  • Спряжение нерегулярных глаголов НЕСТИ, ВЕСТИ, УПАСТЬ
  • Союзы ЧТОБЫ, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ, ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ
  • Нерегулярный глагол ДАВАТЬ
  • Окончание – y предложного падежа существительных м.р.

B1-II - mírně pokročilí

 • Темы:
  • Любите ли Вы театр?
  • От письма к интернету
  • Что вам (не) понравилось в России?
  • Что говорят звезды о человеке?
  • Автобиография
 • Лексика:
  • Театр
  • Kино
  • Современная коммуникация
  • Письмо
  • Дата
  • Знаки зодиака
  • Прилагательные, описывающие характер
  • Автобиография
  • Система образования в России
 • Грамматика:
  • Словосочетания типа ХОДИЛ КУПАТЬСЯ
  • Boпpocительныe местoимения
  • Отрицательные местoимения и наречия
  • Нерегулярные глалогы СНЯТЬ, ЗАНЯТЬ
  • Неопределенные местоимения и наречия
  • Нерегулярный глагол ОДЕТЬ
  • Глагол БЫТЬ в значении “существовать”
  • Союзы И, А, НО
  • Местoимения ВЕСЬ ВСЯ ВСЁ ВСЕ
  • Сравнительная степень прилагательных и наречий
  • Совершенный/несовершенный вид глаголов
  • Образование форм женского рода
Poptávkový formulář
Jipka Rokycany
Jipka Plzeň
Jipka Hradec Králové
Jipka Brno
Jipka Palmovka
Jipka Karlín
Jipka Butovice
Jipka Anděl
Jipka Flora
Jipka I. P. Pavlova
Jipka Národní
Jipka Národní

Národní 416/37
110 00 Praha 1
Palác Platýz (4. patro)

Provozní doba oddělení překladů

pobočka na mapě
224 210 422

Po - Čt: 8:30-19:00
Pá: 8:30-15:30
Pauza: 12:00-12:30

zobrazit fakturační údaje