A2 — mírně pokročilí

 • Základní učebnice: Ruština pro samouky
 • Rozdělení kurzu:
  • A2-I (lekce 13-16)
  • A2-II (lekce 17-21)
 • Profil studenta: Student by měl rozumět základním frázím a nemělo by mu činit obtíže stručně načrtnout informace o své osobě. Zároveň je schopen číst a psát v azbuce souvislé informace. Nečiní mu problém oslovení, seznámení a představování. Umí se zapojit do diskuse. Klade jednoduché otázky a na jednoduché otázky také odpovídá.
 • Cíl kurzu: Absolventi kurzu umí popsat své rodinné zázemí a zájmy. Jsou schopni správně vyjádřit dotazy a odpovědi týkající se orientace ve městě, dotázat se na cestu, ubytovat se v hotelu a objednat si v restauraci. Nečiní jim obtíže hodiny, dny, měsíce. Hovoří o svém zdraví, událostech v kultuře a jiných běžných událostech ze svého okolí. Jsou vedeni k tomu, aby odhadli význam ruských slov, buď pomoci kontextu či podobnosti slovanských jazyků.

Obsah kurzu:

A2-I - mírně pokročilí

 • Témata:
  • Máme tři děti
  • Na chatě
  • Hotel
  • Jak se dostanu do centra?
 • Slovní zásoba:
  • Rodina a rodinné vztahy   
  • Hodiny
  • Hotel a hotelový pokoj
  • Letopočet
  • Vyjádření jednosměrného pohybu
  • Fráze z oblasti orientace ve městě
 • Gramatika:
  • Číslovky do 199 v 1. pádě, počítaný předmět
  • Skloňování podstatných jmen mužského a středního rodu (tvrdý a měkký vzor, jedn. číslo)
  • Nepravidelná slovesa  МОЧЬ, ПОМОЧЬ
  • Skloňování přídavných jmen (tvrdý a měkký vzor)
  • Řadové číslovky
  • Slovesa na –ОВАТЬ/-ЕВАТЬ
  • Slovesa na přízvučné -нуть
  • Nepravidelná slovesa ИДТИ/ ЕХАТЬ

A2-II - mírně pokročilí

 • Témata:
  • Kde bydlíte?
  • Dobrou chuť!
  • Budu vám vyprávět o nakupování
  • Necítím se dobře
  • Pražské jaro rozhodlo o jejich osudu
 • Slovní zásoba:
  • Bydlení
  • Popis města a oblasti
  • V restauraci, jídlo
  • Stravování
  • Použití předložky “po”, vyjádření českého “rád”, konstrukce “před”
  • Nákupy
  • Obchody
  • Fráze při nakupování
  • Zdraví a nemoc
  • U lékaře
  • Umět sdělit lékaři svůj zdravotní stav
 • Gramatika:
  • Skloňování podstatných jmen ženského rodu na měkkou souhlásku
  • Souhrn časování sloves
  • Skloňování podstatných jmen jedn. č. na -ИЙ, -ИЯ, -ИE
  • Imperativ
  • Nepravidelná slovesa (ЕСТЬ/ПИТЬ/ХОТЕТЬ)
  • Infinitivní otázky
  • Nepravidelné sloveso ДАТЬ, ПPИHЯТЬ
  • Množné číslo podstatných jmen
  • Číslovky 200-1 000... miliarda v 1. pádě
  • Částice ЛИ
  • Podstatná jména na šeplavou hlásku
  • Přízvuk podstatných jmen
Poptávkový formulář
Jipka Rokycany
Jipka Plzeň
Jipka Hradec Králové
Jipka Brno
Jipka Palmovka
Jipka Karlín
Jipka Butovice
Jipka Anděl
Jipka Flora
Jipka I. P. Pavlova
Jipka Národní
Jipka Národní

Národní 416/37
110 00 Praha 1
Palác Platýz (4. patro)

Provozní doba oddělení překladů

pobočka na mapě
224 210 422

Po - Čt: 8:30-19:00
Pá: 8:30-15:30
Pauza: 12:00-12:30

zobrazit fakturační údaje