A1 — úplní začátečníci

 • Základní literatura: Ruština nejen pro samouky
 • Rozdělení kurzu:
  • A1-I (lekce 1-7)
  • A1-II (lekce 8-12)
 • Profil studenta: Absolutní začátečník, který jazyk nikdy nestudoval nebo jen minimálně.
 • Cíl kurzu: Cílem kurzu je naučit studenta základům ruského jazyka. Prioritou je azbuka (slovem i písmem), dále základní fráze a intonace (slovní i větná). Budou probrány základní slovní druhy a tvorba jednoduchých vět. Student se bude umět orientovat v  běžných tématech, jakými jsou rodina, seznámení a představování, součástí výuky jsou také zdvořilostní fráze a pozdravy. Po absolvování kurzu by studentovi nemělo činit obtíže stručně načrtnout informace o své osobě.

Obsah kurzu:

A1-I – začátečníci

 • Témata:
  • Důvody studia ruštiny
  • Azbuka  (písmena А К М О Т П Ф Э Р С У)
  • Čtení slov s danými písmeny
  • Psací azbuka
  • Ptáme se na věci a osoby: je to...?                      
  • Ruský slovní a větný přízvuk
  • Azbuka (písmena Б Г Д Ж З Й Ц Ш Ы В Н Х)
  • Výslovnost ruských souhlásek a samohlásek
  • Měkké souhlásky Т Д Н С З Р К Г Х П Б М Ф В
  • Písmena Ч Щ
  • Výslovnost přízvučných a nepřízvučných samohlásek
  • Pravopis
  • Písmena Е Ё И Ю Я Ь po souhláskách a výslovnost měkkých souhlásek
  • Písmena Л Ы a jejich výslovnost
  • Přízvuk na druhé a třetí slabice
  • Písmena Е Ё И Ю Я na začátku slova a po samohláskách
  • Intonace otázek
  • Výslovnost cizích slov
 • Slovní zásoba:
  • Představení se
  • Pozdrav, odpověď na pozdrav
  • Seznámení
  • Telefonování      
  • Členové rodiny
  • Jméno, otecké jméno
  • Zdvořilostní slova a věty
 • Gramatika:
  • Ruská věta
  • Tvoření jména po otci
  • Skloňování podstatných jmen rodu mužského, tvrdý vzor
  • Vyjádření českého MÍT v ruské větě
  • Věty se slovem "ECTЬ"
  • Skloňování zájmen ukazovacích, přivlastňovacích, tázacích a osobních
  • Minulý čas
  • Tvorba příslovcí

A1-II – začátečníci

 • Témata:
  • Seznamme se!
  • Jak se máte?
  • Haló!
  • Dnes nemám čas
  • Mluvíte rusky?
 • Slovní zásoba:
  • Národnost         
  • Povolání
  • Seznámení
  • Oslovení
  • Fráze při setkání
  • Telefonický rozhovor
  • Deníkový zápis
  • Dny v týdnu
  • Hodiny
  • Jazyky
  • Státy
  • Vyjádření souhlasu/nesouhlasu
 • Gramatika:
  • Sloveso být v ruské větě
  • Časování sloves 1. typu
  • Budoucí čas sloves nedokonavého vidu
  • Vazba “у меня  есть”
  • Číslovky 0-40 v 1. pádě
  • Skloňování podstatných jmen ženského rodu
  • Slovesa 2. typu na –ИТЬ
  • Slovesa na -eть
  • Množné číslo podstatných jmen
  • Minulý čas a minulý čas při vykání
  • Modalita
  • Časování sloves se zvratnou částicí -cя, cь
Poptávkový formulář
Jipka Rokycany
Jipka Plzeň
Jipka Palmovka
Jipka Karlín
Jipka Butovice
Jipka Anděl
Jipka I. P. Pavlova
Jipka Flora
Jipka Národní
Jipka Národní

Národní 416/37
110 00 Praha 1
Palác Platýz (4. patro)

Provozní doba oddělení překladů

pobočka na mapě
224 210 422

Po - Čt: 8:30-19:00
Pá: 8:30-15:30
Pauza: 12:00-12:30

zobrazit fakturační údaje