A1 — úplní začátečníci

 • Základní literatura: Ruština nejen pro samouky
 • Rozdělení kurzu:
  • A1-I (lekce 1-7)
  • A1-II (lekce 8-12)
 • Profil studenta: Absolutní začátečník, který jazyk nikdy nestudoval nebo jen minimálně.
 • Cíl kurzu: Cílem kurzu je naučit studenta základům ruského jazyka. Prioritou je azbuka (slovem i písmem), dále základní fráze a intonace (slovní i větná). Budou probrány základní slovní druhy a tvorba jednoduchých vět. Student se bude umět orientovat v  běžných tématech, jakými jsou rodina, seznámení a představování, součástí výuky jsou také zdvořilostní fráze a pozdravy. Po absolvování kurzu by studentovi nemělo činit obtíže stručně načrtnout informace o své osobě.

Obsah kurzu:

A1-I – začátečníci

 • Témata:
  • Důvody studia ruštiny
  • Azbuka  (písmena А К М О Т П Ф Э Р С У)
  • Čtení slov s danými písmeny
  • Psací azbuka
  • Ptáme se na věci a osoby: je to...?                      
  • Ruský slovní a větný přízvuk
  • Azbuka (písmena Б Г Д Ж З Й Ц Ш Ы В Н Х)
  • Výslovnost ruských souhlásek a samohlásek
  • Měkké souhlásky Т Д Н С З Р К Г Х П Б М Ф В
  • Písmena Ч Щ
  • Výslovnost přízvučných a nepřízvučných samohlásek
  • Pravopis
  • Písmena Е Ё И Ю Я Ь po souhláskách a výslovnost měkkých souhlásek
  • Písmena Л Ы a jejich výslovnost
  • Přízvuk na druhé a třetí slabice
  • Písmena Е Ё И Ю Я na začátku slova a po samohláskách
  • Intonace otázek
  • Výslovnost cizích slov
 • Slovní zásoba:
  • Představení se
  • Pozdrav, odpověď na pozdrav
  • Seznámení
  • Telefonování      
  • Členové rodiny
  • Jméno, otecké jméno
  • Zdvořilostní slova a věty
 • Gramatika:
  • Ruská věta
  • Tvoření jména po otci
  • Skloňování podstatných jmen rodu mužského, tvrdý vzor
  • Vyjádření českého MÍT v ruské větě
  • Věty se slovem "ECTЬ"
  • Skloňování zájmen ukazovacích, přivlastňovacích, tázacích a osobních
  • Minulý čas
  • Tvorba příslovcí

A1-II – začátečníci

 • Témata:
  • Seznamme se!
  • Jak se máte?
  • Haló!
  • Dnes nemám čas
  • Mluvíte rusky?
 • Slovní zásoba:
  • Národnost         
  • Povolání
  • Seznámení
  • Oslovení
  • Fráze při setkání
  • Telefonický rozhovor
  • Deníkový zápis
  • Dny v týdnu
  • Hodiny
  • Jazyky
  • Státy
  • Vyjádření souhlasu/nesouhlasu
 • Gramatika:
  • Sloveso být v ruské větě
  • Časování sloves 1. typu
  • Budoucí čas sloves nedokonavého vidu
  • Vazba “у меня  есть”
  • Číslovky 0-40 v 1. pádě
  • Skloňování podstatných jmen ženského rodu
  • Slovesa 2. typu na –ИТЬ
  • Slovesa na -eть
  • Množné číslo podstatných jmen
  • Minulý čas a minulý čas při vykání
  • Modalita
  • Časování sloves se zvratnou částicí -cя, cь
Poptávkový formulář
Jipka Rokycany
Jipka Plzeň
Jipka Hradec Králové
Jipka Brno
Jipka Palmovka
Jipka Karlín
Jipka Butovice
Jipka Anděl
Jipka Flora
Jipka I. P. Pavlova
Jipka Národní
Jipka Národní

Národní 416/37
110 00 Praha 1
Palác Platýz (4. patro)

Provozní doba oddělení překladů

pobočka na mapě
224 210 422

Po - Čt: 8:30-19:00
Pá: 8:30-15:30
Pauza: 12:00-12:30

zobrazit fakturační údaje