B1 — mírně pokročilí

 • Základní učebnice: DaF leicht B1.1 + DaF leicht B1.2
 • Rozdělení kurzu:
  • B1-I (DaF leicht B1.1)
  • B1-II (DaF leicht B1.2)

Profil studenta: Student kurzu s úrovní B1 rozumí hlavním bodům spisovné řeči o známých záležitostech a tématech, s nimiž se setkává ve škole, v práci, v běžné každodenní řeči, ve volném čase. Umí si poradit s většinou situací, které jej při komunikaci potkají. Při cestování v oblastech, kde se tímto jazykem hovoří, je schopen zvládnout většinu situací, které ho mohou potkat. Píše jednoduché souvislé texty o dobře známých tématech nebo o tématech, která jsou centrem zájmu. Umí popsat zážitky, prožité události, sny, přání, naděje, ambice a plány a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory.

Obsah kurzu:

B1-I — mírně pokročilí

 • Témata:
  • Poptávané a potřebné
  • Historie a příběhy
  • Páry a partneři
  • Doprava a technika
  • Fascinace lesem
  • Muzea v německy mluvících zemích
 • Slovní zásoba:
  • pracovní kvalifikace
  • porozumění reportáže
  • ohodnocení činností
  • argumentace
  • vyprávění příběhů z minulosti
  • čtení novinových článků
  • prezentace příběhů
  • líčení historických událostí
  • strategie při čtení
  • formulace protikladů
  • flirtování přes SMS
  • svatby a svatební dary
  • inzeráty o bydlení
  • pořízení audionahrávky
  • porozumění a sepsání informativního textu
  • dopravní prostředky, porozumění nádražním a jiným hlášením
  • auto
  • příroda
  • náplň práce
  • pohádky, národní písně
  • volnočasové aktivity
 • Gramatika:
  • vztažné věty
  • příslovce místa
  • infinitiv s zu
  • druhý pád
  • minulý čas préteritum
  • opakování časových údajů
  • užívání perfekta a préterita
  • vedlejší věty s während
  • vedlejší věty s obwohl
  • zdrobněliny
  • opakování osobních zájmen
  • věty s darum
  • skloňování přídavných jmen
  • věty s damit a um ... zu
  • sloveso lassen
  • věty s je … desto a weder … noch
  • textová koherence
  • předložky se čtvrtým pádem
  • spojka nicht nur … sondern auch
  • zájmeno derselbe

B1-II — mírně pokročilí

 • Témata:
  • Perspektivy
  • Politik a angažmá
  • Švýcarsko
  • Nové a opotřebované
  • Globální svět
  • Kvíz o německy mluvících zemích
 • Slovní zásoba:
  • hodnoty našich životů
  • formulace doporučení
  • dětství
  • osobní otázky
  • ucházení se o práci, pracovní inzeráty
  • pracovní a všední život
  • demokracie a politika
  • dobrovolnictví
  • psaní komentáře
  • biografie
  • interpretace grafů
  • porozumění odborného textu
  • vyjadřování názorů
  • porozumění cestovnímu průvodci
  • psaní pohledů
  • formulace návrhů
  • hledání hlavních informací v textech
  • reklama
  • shrnutí textu v hlavních bodech
  • rozhovor v lékárně
  • nemoci a léky
  • recyklace
  • historie firmy
  • popis výrobního procesu
  • popis původu potravin
  • vyjadřování budoucích jevů
  • argumentační diskuze
  • porozumění a shrnutí literárního textu
  • příprava prezentace a její provedení
 • Gramatika:
  • Konjunktiv II
  • předminulý čas
  • tázací zájmena
  • skloňování přídavných jmen
  • spojka sowohl … als auch
  • předložky wegen a während
  • časové věty
  • slovotvorba
  • podmínková souvětí
  • opakování vedlejších vět
  • infinitiv
  • infinitiv s zu
  • slabé skloňování podstatných jmen
  • druhý pád
  • zájmenná příslovce
  • vztažné věty
  • věty s entweder … oder
  • modální částice
  • přídavná jména
  • zápor
  • opakování zájmena man
  • trpný rod
  • vyjadřování domněnek
  • sloveso werden
  • časové údaje
Poptávkový formulář
Jipka Rokycany
Jipka Plzeň
Jipka Hradec Králové
Jipka Brno
Jipka Palmovka
Jipka Karlín
Jipka Butovice
Jipka Anděl
Jipka Flora
Jipka I. P. Pavlova
Jipka Národní
Jipka Národní

Národní 416/37
110 00 Praha 1
Palác Platýz (4. patro)

Provozní doba oddělení překladů

pobočka na mapě
224 210 422

Po - Čt: 8:30-19:00
Pá: 8:30-15:30
Pauza: 12:00-12:30

zobrazit fakturační údaje