A1 — úplní začátečníci

 • Základní učebnice: DaF leicht A1.1 + DaF leicht A1.2
 • Rozdělení kurzu:
  • A1-I (DaF leicht A1.1)
  • A1-II (DaF leicht A1.2)

Profil studenta: Student kurzu s úrovní A1 rozumí po jeho absolvování známým výrazům z každodenního života, základním frázím zaměřeným na uspokojování konkrétních potřeb v dané situaci a umí je také sám používat. Dokáže představit sám sebe i ostatní, klade jiným osobám dotazy o tom, kde žijí, pracují, jaké mají zájmy. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit v různých běžných situacích a rozumí, mluví- li partner pomalu a jasně a je ochoten pomoci.

Obsah kurzu:

A1-I — úplní začátečníci

 • Témata:
  • Ahoj! Dobrý den!
  • Doma a na cestách
  • Jídlo a čas
  • Dny v týdnu
  • Přání a sny
  • Charakteristika německy mluvících zemí
 • Slovní zásoba:
  • pozdravy a rozloučení, představování
  • běžné výrazy všedního dne, hláskování
  • volnočasové aktivity
  • cestování
  • suvenýry
  • ptát se na ceny, udávat ceny
  • dialogy v obchodě
  • stravovací návyky
  • čtení jednoduchých statistik
  • objednávání v rychlém občerstvení
  • typické dezerty
  • každodenní aktivity
  • vytvoření týdenní statistiky
  • práce a povolání
  • čtení blogů
  • činnosti typické pro neděli
  • určování času, hodiny
  • rodina
  • dávat rady, sdělovat přání
  • dávat osobní údaje
  • vyjadřování názoru
  • mluvení o přáních, snech a reagovat na přání a sny ostatních
  • shrnutí textu
  • porozumění písní a jejich ohodnocení
 • Gramatika:
  • osobní zájmena
  • časování sloves v přítomném čase
  • určitý a neurčitý člen
  • zápor
  • otázky doplňovací a vylučovací
  • záporná částice kein
  • nepravidelná slovesa v přítomném čase
  • zájmeno man
  • složeniny
  • čtvrtý pád
  • způsobová slovesa
  • slovesa s odlučitelnými předponami
  • slovosled
  • rozkazovací způsob
  • minulý čas sloves sein a haben
  • přivlastňovací zájmena

A1-II — úplní začátečníci

 • Témata:
  • V Berlíně se pořád něco děje
  • Příroda a sport
  • Bydlení a život
  • Sdílení a vyměňování
  • Svátky a hosté
  • Svátky v německy mluvících zemích
 • Slovní zásoba:
  • porozumět tipům o cestování do měst
  • popis cesty, orientace ve městě
  • mluvit o minulosti, časové údaje
  • mluvit o místech a zážitcích v přírodě
  • plánování volného času
  • počasí
  • udávání možností
  • formulování zákazů
  • sport a celkové rozpoložení
  • bydlení a nájmy, popis bytů a domů
  • popis vybavení bytů a domů
  • oblíbené věci
  • jednoduché zprávy
  • interpretace statistiky
  • vytvoření ankety
  • sdílení věcí
  • vyjadřování názorů
  • oblečení barvy
  • vyjádření názoru o módě
  • vytvoření inzerátu
  • porozumění pohádky
  • svátky, data
  • pozvánky a gratulace
  • vyplňování formuláře
  • smalltalk při jídle
  • odůvodňování
  • porozumění písním
 • Gramatika:
  • předložky místa
  • rozkazovací způsob
  • minulý čas perfektum
  • vazby es gibt
  • pravidelná a nepravidelná slovesa v perfektu
  • modální slovesa
  • předložky
  • neurčitá a přivlastňovací zájmena
  • slovotvorba
  • osobní zájmena ve čtvrtém pádě
  • přivlastňovací zájmena ve čtvrtém pádě
  • slovesné vazby
  • třetí pád
  • odlučitelná a neodlučitelná slovesa
  • základní spojky
Poptávkový formulář
Jipka Rokycany
Jipka Plzeň
Jipka Hradec Králové
Jipka Brno
Jipka Palmovka
Jipka Karlín
Jipka Butovice
Jipka Anděl
Jipka Flora
Jipka I. P. Pavlova
Jipka Národní
Jipka Národní

Národní 416/37
110 00 Praha 1
Palác Platýz (4. patro)

Provozní doba oddělení překladů

pobočka na mapě
224 210 422

Po - Čt: 8:30-19:00
Pá: 8:30-15:30
Pauza: 12:00-12:30

zobrazit fakturační údaje