A1 — úplní začátečníci

 • Základní učebnice:Tangram Aktuell 1 A1/1 + Tangram Aktuell 1 A1/2
 • Rozdělení kurzu:
  • A1-I (Tangram Aktuell 1 A1/1)
  • A1-II (Tangram Aktuell 1 A1/2)

Profil studenta: Student kurzu s úrovní A1 rozumí po jeho absolvování známým výrazům z každodenního života, základním frázím zaměřeným na uspokojování konkrétních potřeb v dané situaci a umí je také sám používat. Dokáže představit sám sebe i ostatní, klade jiným osobám dotazy o tom, kde žijí, pracují, jaké mají zájmy. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit v různých běžných situacích a rozumí, mluví- li partner pomalu a jasně a je ochoten pomoci.

Obsah kurzu:

A1-I — úplní začátečníci

 • Témata:
  • Ahoj! Dobrý den! Jak se máš/máte?
  • Setkávání
  • Dobrý den, hledám…
  • V supermarketu
  • Opakovací hra
 • Slovní zásoba:
  • Pozdravit a představit se
  • Vykání a tykání
  • Země a řeči
  • Některá povolání
  • Adresy a telefonní čísla
  • Hláskovat po telefonu
  • Objednávání v restauraci
  • Uvést cenu
  • V nákupním centru: orientovat se, informovat se
  • Nakupování
  • V supermarketu: orientovat se
  • Jednoduché rady a prosby
 • Gramatika:
  • Pozice slovesa ve větě
  • Časování sloves v přítomném čase
  • Použití zájmen „ty“ a „Vy“
  • Podstatné jméno a člen
  • Pravidla rodů
  • Tvoření slov
  • Města a země bez členu a s členem
  • Předložky
  • Číslovky 1-100
  • Větný přízvuk a intonace
  • Zjišťovací otázky – tzv. W-otázky
  • Číslovky 100-999
  • Spojky
  • Sloveso v přítomném čase
  • Skloňování určitého a neurčitého členu
  • Abeceda a hláskování
  • Samohlásky, přehlásky a dvojhlásky
  • Dlouhé a krátké vokály
  • Slovní přízvuk
  • Přídavné jméno
  • Akusativní doplněk ve větě
  • Člen jako zájmeno
  • Podstatné jméno v jednotném a množném čísle
  • Částice
  • Číslovky nad 1000
  • Výslovnost – dlouhé a krátké „ä“ a „ö“, rozdíl mezi „a“-„ä“-„e“ a „o“-„ö“
  • Dativní doplněk ve větě
  • Osobní zájmeno
  • Udání místa
  • Rozkazovací způsob
  • Výslovnost – dlouhé a krátké „ü“, rozdíl mezi „u“–„ü“–„i“

A1-II — úplní začátečníci

 • Témata:
  • Práce a volný čas
  • Rodina a domácnost
  • Berlin! Berlin! / Berlin! Berlin!
  • Každodenní situace (opakování)
 • Slovní zásoba:
  • Výhody a nevýhody různých povolání
  • Volnočasové aktivity
  • Časy a data
  • Domlouvání termínů, domluvit si schůzku
  • Rodina a příbuzenstvo, rodokmen
  • Práce v domácnosti
  • Průběh dne a program
  • Památky v Berlíně
  • Oblíbená místa v Berlíně
  • Popis cesty, zeptat se na cestu
  • V obchodě, v restauraci – objednat si, nakupovat
  • Poprosit o pomoc, informace
  • Informovat
  • Někomu něco popřát
 • Gramatika:
  • Modální (způsobová) slovesa
  • Udání místa
  • Udání směru
  • Časové údaje – Kdy? Jak dlouho?
  • Řadové číslovky
  • Dvojhlásky
  • Přivlastňovací zájmeno
  • Slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou („be-,ent-,er-,ge-,miss-,ver-,zer-,wider-“)  předponou
  • Předložky se třetím a čtvrtým pádem
  • Údaje četnosti
  • Slovní přízvuk u sloves s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou
  • Závěrové hlásky
  • Perfektum (minulý čas)
  • Příčestí minulé
  • Préteritum (minulý čas) sloves „být“ a „mít“
  • Osobní zájmeno v akusativu
  • Vázaná výslovnost a výslovnost s rázem
  • Zjišťovací otázky – tzv. W-otázky
  • Opakování
Poptávkový formulář
Jipka Rokycany
Jipka Plzeň
Jipka Palmovka
Jipka Karlín
Jipka Butovice
Jipka Anděl
Jipka I. P. Pavlova
Jipka Flora
Jipka Národní
Jipka Národní

Národní 416/37
110 00 Praha 1
Palác Platýz (4. patro)

Provozní doba oddělení překladů

pobočka na mapě
224 210 422

Po - Čt: 8:30-19:00
Pá: 8:30-15:30
Pauza: 12:00-12:30

zobrazit fakturační údaje