C1 — pokročilí

 • Základní učební materiály: Nuovo Progetto Italiano 3
  • C1-I (lekce 11 - 21)
  • C1-II (lekce 22 - 32)
 • Doplňková literatura: Zajistí lektor - texty (www.italianculture.net, www.scudit.net, www.galassiaarte.it, www.raccontioltre.it)
 • Cíl kurzu: Studenti absolvující kurzy úrovně C1 jsou schopni rozumět náročným delším textům a rozeznávají jejich skrytý význam.Vyjadřují se plynně a spontánně bez hledání slov. Užívají jazyk flexibilně a efektivně pro společenské, studijní a profesní účely. Píší jasné, dobře strukturované podrobné texty o složitých tématech, používají různé jazykové prostředky pro uspořádání, členění a soudržnost svého ústního i písemného projevu.

Obsah kurzu:

 • Slovní zásoba a terminologie (ústní a psaná forma)
  • Kurz je určen pro studenty, kteří už mají velmi pokročilou znalost jazyka, už se setkali s nejobtížnějšími gramatickými jevy (konjunktiv, podmiňovací způsob, hypotetické souvětí atd.) a potřebují probírat závěrečnou gramatiku. Témata k diskusi jsou představená v podobě zajímavých článků tykající se literatury, aktualit, životního stylu, zvyků, tradic, které pocházejí z „Belpaese“. Technický aspekt se zabývá gramatickými cvičeními, obousměrnými překlady, reprodukcí textů. Zabavná část kurzu je dána jazykovými hrami, sledovaním krátkých videí.
 • Gramatika:
  • Zopakování obtížnější body předešlé látky:
  • předložky (del, nel, sugli, atd.), kombinovaná zájmena (te lo, glielo, ce ne, atd.)
  • hypotetické souvětí nemožnosti /periodo ipotetico dell´irrealtá: Se tu fossi stato zitto, sarebbe stato meglio.
  • Časová souslednost s oznamovacím a podmiňovacím způsobem/Concordanza dei tempi con l´indicativo ed il condizionale :
  • Dice che é il risultato é buono.
  • Ha detto che il risultato era buono.
  • Ha detto che il risultato sarebbe stato buono.
  • Časová souslednost s konjunktivem a podmiňovacím způsobem/Concordanza dei tempi con il congiuntivo ed il condizionale:
  • Pensa che é il risultato sia buono.
  • Ha pensato che il risultato fosse buono.
  • Ha pensato che il risultato fosse stato buono.
  • Ha pensato che il risultato sarebbe stato buono.
  • Passato remoto (io fui, io ebbi , io venni, io andai…)
Poptávkový formulář
Jipka Rokycany
Jipka Plzeň
Jipka Hradec Králové
Jipka Brno
Jipka Palmovka
Jipka Karlín
Jipka Butovice
Jipka Anděl
Jipka Flora
Jipka I. P. Pavlova
Jipka Národní
Jipka Národní

Národní 416/37
110 00 Praha 1
Palác Platýz (4. patro)

Provozní doba oddělení překladů

pobočka na mapě
224 210 422

Po - Čt: 8:30-19:00
Pá: 8:30-15:30
Pauza: 12:00-12:30

zobrazit fakturační údaje