B1 — mírně pokročilí

 • Základní učebnice:Nuovo Progetto Italiano 2 a doplňkové materiály od lektora (Italština pro samouky, In Italiano, www.italianculture.net, www.scudit.net)
 • Rozdělení kurzu:
  • B1-I (lekce 1 - 4)
  • B1-II (lekce 5 - 7)
 • Profil studenta: Student rozumí hlavním myšlenkám mluveného slova a tématům, se kterými se běžně setkává, umí si poradit ve většině běžných situací, umí částečně popsat i abstraktní situace.

Obsah kurzu:

B1-I - mírně pokročilí

 • Cíl kurzu: "Parlo italiano." ("Mluvím italsky.")
  • Na základě osvojené slovní zásoby a gramatiky probrané v kurzu dokáže student hovořit o složitějších tématech, v nichž se setkáme se slovíčky nejen konkrétního, ale i abstraktního rázu. Díky obohacení slovní zásoby jsou média z italského tisku srozumitelnější a zlepšený jazyk umožní snazší komunikaci v různých oblastech mluveného i písemného projevu.
  • Slovní zásoba a tématické zaměření:
  • Během kurzu výklad probíhá převážně v italštině a to urychlí proces střebávání didaktické látky. Slovní zásoba se rozšíří díky čtení odbornějších textů (historie, zeměpis, aktuality z Itálie, životopisy slavných osobností, životní styl, atd.) a přípravě jejich reprodukce. Jako doplněk k výuce nebudou chybět poslech písniček, sledování krátkých videí, různé jazykové hry a aktivity.
 • Gramatika:
  • Zopakování předešlé látky (viz A1/A2-II)
  • Condizionale / Podmiňovací způsob (sarei, farei, avrei…)
  • Stupňování přídavných jmen
  • Rozkazovací způsob // Imperativo: tykání a vykání
  • Gerundio/Gerundium (parlando, dicendo, avendo…)
  • Použití průběhového přítomného času (sto parlando, sto lavorando…)
  • Costruzioni perifrastiche (sto per partire, sto per andare…)
  • Zvláštní slovesné vazby (me ne vado, ce la faccio, me la cavo…)
  • Vytvoření souvětí pomocí spojek (visto che, appena, anche se…)
  • Congiuntivo presente /Konjunktiv prezéns (che io sia, che io abbia... — jen úvod)

B1-II - mírně pokročilí

 • Cíl kurzu: "Parlo italiano." ("Mluvím italsky.")
 • Během výuky a domácího učení, student zdokonalí svoji italštinu díky prohloubení slovní zásoby a osvojení těžší gramatiky. Komunikace je plynulá jak v mluveném, tak v písemném projevu.
 • Slovní zásoba a tématické zaměření:
  • Výuka se snaží vytvořit italské prostředí, v němž student pochycuje nová slovíčka, díky poslechu, diskusi o různých tématech, která pocházejí z italských medií, z aktualit, z moderní literatury a z internetových zdrojů. Slovní zásoba se rozšíří díky čtení povídek, odborných textů, zábavných článku atd. Diskuse spočívá v prezentaci různých problematik a slouží k tomu, aby student byl motivován najít nové výrazy a idiomy.
 • Gramatika:
  • Zopakování předešlé látky (viz B1)
  • Congiuntivo presente /Konjunktiv prezéns (che io sia, che io abbia...)
  • Congiuntivo imperfetto/Konjunktiv imperfekt (che io fossi, che io avessi...)
  • Použití konjunktiva ve vedlejších větách (penso che lui sia simpatico)
  • Gerundio/Gerundium (parlando, dicendo, avendo…)
  • Použití průběhového přítomného času (sto parlando, sto lavorando…)
  • Costruzioni perifrastiche (sto per partire, sto per andare…)
  • Periodo ipotetico/Hypotetické souvětí (Se io fossi ricco, avrei una villa...)
  • Zopakování častic ci-ne
  • Nové slovesné vazby (intendersi di, contare su, derivare da....)
Poptávkový formulář
Jipka Rokycany
Jipka Plzeň
Jipka Hradec Králové
Jipka Brno
Jipka Palmovka
Jipka Karlín
Jipka Butovice
Jipka Anděl
Jipka Flora
Jipka I. P. Pavlova
Jipka Národní
Jipka Národní

Národní 416/37
110 00 Praha 1
Palác Platýz (4. patro)

Provozní doba oddělení překladů

pobočka na mapě
224 210 422

Po - Čt: 8:30-19:00
Pá: 8:30-15:30
Pauza: 12:00-12:30

zobrazit fakturační údaje