A1 — úplní začátečníci

 • Základní literatura: Nuovo Progetto Italiano 1 (lekce 0-3)
 • Doplňková literatura: Učebnice současné italštiny 1. díl (Italština pro samouky, Italské reálie, www.italianculture.net, www.scudit.net)
 • Profil studenta: Absolutní začátečník, který jazyk nikdy nestudoval nebo falešný začátečník, který se již s jazykem v minulosti potkal, ale většinu zapomněl.
 • Cíl kurzu: "Parlo un po´italiano." ("Mluvím trošku italsky.")
 • Na základě osvojené slovní zásoby a gramatiky a různých aktivit vykonaných během kurzu , student dokáže popsat svoje okolí, osoby a obrázky, dále napsat smsky a maily, klást otázky a na ně reagovat, domlouvat se v obchodech, vyplnit formuláře a konverzovat o situacích každodenního života.

Obsah kurzu:

 • Slovní zásoba a tématické zaměření:
  • Slovíčka týkající se každodenního života (jídlo, určení času, rodina, dny v týdnu, měsíce, přídavná jména sloužící k popisu osoby, místa či věci, příslovce k určení frekvence atd.), číslovky, běžné obraty, dialogické texty, prezentace italských reálií v jednoduchých slozích, otázky a odpovědi. Kurz je dále doplněn jazykovými hrami.
  • Prezentace italských reálií v jednoduchých slozích
  • Dialogické texty
  • Běžné obraty
  • Doplňkové jazykové hry
 • Gramatika:
  • Pomocná slovesa essere a avere v přítomném času
  • Přítomný čas pravidelných sloves na -are (např. parlare, studiare,lavorare atd.)
  • Určité (il,l´,lo,la…) a neurčité (un, uno, una, un´) členy
  • Tvoření množného čísla u podstatných a přídavných jmen
  • Základní předložky (di, a ,da, in, con, su….) a jejich použití
  • Rozčleněné předložky (del, al, dal, nella atd.) a jejich použití
  • Přítomný čas pravidelných sloves na –ere,-ire (typu scrivere,sentire atd.)
  • Minulý čas a jeho použití (jen úvod) //passato prossimo
  • Číslovky
  • Otázky a odpovědi
Poptávkový formulář
Jipka Rokycany
Jipka Plzeň
Jipka Hradec Králové
Jipka Brno
Jipka Palmovka
Jipka Karlín
Jipka Butovice
Jipka Anděl
Jipka Flora
Jipka I. P. Pavlova
Jipka Národní
Jipka Národní

Národní 416/37
110 00 Praha 1
Palác Platýz (4. patro)

Provozní doba oddělení překladů

pobočka na mapě
224 210 422

Po - Čt: 8:30-19:00
Pá: 8:30-15:30
Pauza: 12:00-12:30

zobrazit fakturační údaje