B2 — upper intermediate

 • Základní literatura: Česky krok za krokem 2 (Lída Holá, Pavla Bořilová), Čeština pro život (Alena Nekovářová)
 • Rozdělení kurzu:
  • B2-I (lekce 15-20) - Česky krok za krokem 2
  • B2-II (lekce 1-5) -  Čeština pro život
 • Profil studenta: Student rozumí delším promluvám, pokud téma dobře zná, je schopen vést dialog s rodilým mluvčím a dokáže se plynule vyjádřit k tématům, která ho zajímají, rozumí psaným textům na konkrétní témata.
 • Cíl kurzu: Student absolvující kurzy úrovně B2 se dokáže plynule zapojit do delších rozmluv, umí obhajovat svoje názory na aktuální společenská témata a vyvracet názory oponentů. Rozumí většině mediálních výstupů, které prezentují svá stanoviska zřetelně a jasně, také většině filmů a současné prózy ve spisovné češtině. Dokáže psát rozsáhlejší texty na různá témata, která se nějak dotýkají oblasti jeho zájmů.

Obsah kurzu:

B2-I - středně pokročilí

 • Témata:
  • Média
  • Společnost a hodnoty
  • Na poště a v bance
  • Planeta Země, počasí
  • Investujeme, obchodujeme, podnikáme
  • Móda a oblečení
  • Auta a automobilismus
  • Česká historie: 1948 – 1989
  • Čteme texty (vhodné kombinovat napříč celým kurzem)
 • Slovní zásoba:
  • Druhy pořadů, novin, časopisů
  • Novinové/internetové rubriky
  • Internetové výrazy
  • Výrazy spojené s životními hodnotami
  • Výrazy na poště a v bance
  • Životní prostředí, bio styl
  • Meteorologické termíny
  • Podnikání, obchodní komunikace
  • Na služební cestě
  • Oblečení, doplňky, barvy látek
  • Významy dopravních značek
  • Výrazy z české historie
 • Gramatika:
  • Lokál plurálu
  • Plurálová substantiva
  • Kondicionál
  • Modální slovesa a výrazy
  • Dativ plurálu
  • Spojky a spojovací výrazy
  • Instrumentál plurálu
  • Deklinace slov: den, týden, rok, člověk, dítě
  • Násobné číslovky, deklinace číslovek
  • Zlomky a desetinná čísla
  • Zájmeno ten a odvozeniny
  • Reflexivní se/si, reflexivní pasivum, deskriptivní pasivum
  • Verbální substantiva a adjektiva
  • Obecná čeština, pravopis

B2-II - středně pokročilí

 • Témata:
  • Taková normální rodina
  • Jezte a pijte! Dobrou chuť
  • Jdeme nakupovat
  • Ukažte mi prosím cestu
  • Autem, nebo letadlem?
 • Slovní zásoba:
  • Rodinní příslušníci
  • Životní události
  • Jídlo a pití
  • Spotřební zboží
  • Výrazy spojené s reklamací
  • Služby
  • Orientace v prostoru
  • Situace na silnici a dopravní značky
  • Části automobilu a autoservis
  • Frazeologismy
  • Hovorové výrazy
 • Gramatika:
  • Procvičování komplikovanějších deklinací a konjugací
  • Množné číslo, určování množství
  • Osobní, ukazovací, neurčitá a záporná zájmena
Poptávkový formulář
Jipka Rokycany
Jipka Plzeň
Jipka Hradec Králové
Jipka Brno
Jipka Palmovka
Jipka Karlín
Jipka Butovice
Jipka Anděl
Jipka Flora
Jipka I. P. Pavlova
Jipka Národní
Jipka Národní

Národní 416/37
110 00 Praha 1
Palác Platýz (4. patro)

Provozní doba oddělení překladů

pobočka na mapě
224 210 422

Po - Čt: 8:30-19:00
Pá: 8:30-15:30
Pauza: 12:00-12:30

zobrazit fakturační údaje