B1 — intermediate

 • Základní literatura: Česky krok za krokem 2 (Lída Holá, Pavla Bořilová)
 • Rozdělení kurzu:
  • B1-I (lekce 1-7)
  • B1-II (lekce 8-14)
 • Profil studenta: Student rozumí hlavním myšlenkám mluveného slova a tématům, se kterými se běžně setkává, umí si poradit ve většině běžných situací, umí částečně popsat i abstraktní situace.
 • Cíl kurzu: Po absolvování dvousemestrálního kurzu student rozumí hlavním myšlenkám spisovné češtiny v rámci rozprav vedených v běžných komunikačních situacích, tj. ve škole, v zaměstnání, při volnočasových aktivitách, a to pokud jsou prosloveny jasně a zřetelně. Většinou též rozumí smyslu sdělení rozhlasového či televizního projevu, týká-li se běžných témat. Dokáže debatovat o svém životě, o svých blízkých, přáních a cílech, umí sdělit svůj názor na aktuální události. Je schopen psát osobní dopisy, kde sděluje své zážitky, napíše také nekomplikovaný souvislý text na téma, které ho zajímá. 

Obsah kurzu:

B1-I - mírně pokročilí

 • Témata:
  • Představujeme se, neoficiální dopis
  • Rodina a rodinné vztahy
  • V restauraci
  • Kde bydlíme a žijeme
  • Cestování včera a dnes
  • Práce nebo poslání, hledám práci
  • Slavíme narozeniny, svátky a výročí
  • Lidé a věci
 • Slovní zásoba:
  • Země, národnosti, jazyky
  • Výrazy pro úřední formulář
  • Členové rodiny, netradiční rodinné vztahy
  • Jídlo
  • Různé druhy bydlení – tradiční i netradiční
  • Výrazy pro psaní inzerce ohledně bytu/domu
  • Dopravní prostředky
  • Druhy profesí
  • Výrazy pro psaní inzerce ohledně zaměstnání
  • Přání a gratulace
  • Sběratelství
  • Obchody, výrazy spojené s nakupováním
 • Gramatika:
  • Opakování gramatických rodů a nominativu singuláru
  • Opakování tázacích, neurčitých a záporných zájmen
  • Akuzativ singuláru a model pro akuzativ plurálu
  • Vazba Kolik je ti/vám let
  • Lokál singuláru a model pro lokál plurálu (otázka Kde?)
  • Přivlastňovací zájmeno svůj
  • Genitiv singuláru a model pro genitiv plurálu (otázka Kam?)
  • Posesivní genitiv, partitivní genitiv
  • Instrumentál singuláru a model pro instrumentál plurálu
  • Dativ singuláru a model pro dativ plurálu
  • Nominativ a akuzativ plurálu
  • Základy nespisovné češtiny
  • Pravopis 

B1-II - mírně pokročilí

 • Témata:
  • Svátky a tradice
  • Ženy a muži v dnešní společnosti
  • Služby
  • Sport a hry
  • Zdraví a zdravý životní styl
  • Kultura a umění
  • Jací jsme a jak vypadáme
 • Slovní zásoba:
  • Svátky v Čechách a ve světě
  • Časové výrazy
  • Pozvání a návštěva
  • Názvy služeb a příslušná slovesa
  • Frázová spojení se sportovní tematikou
  • Nabídky cestovních kanceláří
  • Lidské tělo
  • Názvy nemocí, léky a pomůcky
  • Názvy specialistů a jejich oddělení
  • Výrazy spojené s kulturou, orientace v kulturních programech
  • Vlastnosti
 • Gramatika:
  • Čas a datum, vyjadřování času: Kolikátého je?
  • Časové spojky a výrazy, časové věty s  a když
  • Přechylování
  • Vidové dvojice
  • Slovesa pohybu s prexify
  • Imperativ, opisný imperativ
  • Genitiv plurálu, posesivní adjektiva
  • Komparace adjektiv a adverbií, tvoření adverbií
  • Pravopis
Poptávkový formulář
Jipka Rokycany
Jipka Plzeň
Jipka Hradec Králové
Jipka Brno
Jipka Palmovka
Jipka Karlín
Jipka Butovice
Jipka Anděl
Jipka Flora
Jipka I. P. Pavlova
Jipka Národní
Jipka Národní

Národní 416/37
110 00 Praha 1
Palác Platýz (4. patro)

Provozní doba oddělení překladů

pobočka na mapě
224 210 422

Po - Čt: 8:30-19:00
Pá: 8:30-15:30
Pauza: 12:00-12:30

zobrazit fakturační údaje