A2 — mírně pokročilí

 • Základní učebnice: New Total English Pre-Intermediate
 • Rozdělení kurzu:
  • A2-I (lekce 1-4)
  • A2-II (lekce 5-8)
  • A2-III (lekce 9-12)

Profil studenta: Student rozumí základním frázím a umí komunikovat v jednoduchých situacích a vyjadřovat se v jednoduchých větách.

Obsah kurzu:

A2-I — mírně pokročilí

 • Témata:
  • Volný čas a životní styl
  • Vyplňování dotazníku
  • Procvičení nejdůležitějších otázek
  • Důležitá poprvé
  • Spojování výrazů ve vyprávění
  • Ve volném čase a v práci
  • Vybírání zaměstnání
  • Formulování žádosti a prosba o povolení
  • Zvláštní příležitosti
  • Diskutování osobního kalendáře
  • Psaní pozvánky
  • Vzhled
  • Popis podezřelého policii
 • Slovní zásoba:
  • Aktivity volného času
  • Hry a sporty
  • Slova popisující pocity
  • Povolání
  • Výročí a speciální příležitosti
  • Fyzický vzhled
 • Gramatika:
  • Otázky
  • Přítomný čas prostý
  • Minulý čas prostý
  • Časové výrazy používané v minulém čase
  • Modální sloveso: Should/ shouldn´t
  • Modální slovesa can/ can´t, have to, don´t have to
  • Přítomný čas prostý a průběhový
  • Přítomný čas průběhový pro budoucí ujednání
  • Stupňování přídavných jmen
  • Popis osob

A2-II — mírně pokročilí

 • Témata:
  • Volný čas
  • Dovolená
  • Společenská konverzace
  • Plánování vysněné dovolené
  • Psaní pohlednice
  • Povídání o snech, ambicích a úspěších
  • Ambice a sny
  • Země a kultury
  • Orientace ve městě
  • Psaní instrukcí
  • Staré a nové
  • Dávej na sebe pozor
  • Použití časových slovíček ve vyprávění
 • Slovní zásoba:
  • Prázdniny
  • Ambice a sny
  • Geografické rysy
  • Moderní a tradiční
  • Zdraví a nehody
 • Gramatika:
  • Záměr a přání: going to, planning to, would like to, would rather
  • Předpovědi:  will and won´t
  • Předpřítomný čas a minulý čas prostý s for a ostatními časovými výrazy
  • Používání členů
  • Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
  • May, might, will, definitely
  • Přítomný čas po if, when, before a dalších časových výrazech
  • Used to
  • Minulý čas průběhový

A2-III — mírně porkočilí

 • Témata:
  • Nejlepší věci v životě
  • Vyplnění průzkumu
  • To musím mít!
  • Plánování výletu
  • Formulování návrhů
  • Vybírání správné osoby
  • Rozhovor
  • Vyplnění žádosti
  • Peníze
  • Vyprávění příběhu podle obrázků
  • Situace spojené s penězi
  • Představ si…
  • Spolupráce na projektu
 • Slovní zásoba:
  • Koníčky a zájmy
  • Každodenní předměty
  • Charakteristika osob
  • Peníze
 • Gramatika:
  • Formy –ing po slovesech like a dislike
  • Slovesa like doing a would like to do
  • Trpný rod přítomného a minulého času
  • Předpřítomný čas průběhový: how long, for a since
  • Předpřítomný čas průběhový a Předpřítomný čas prostý
  • Předminulý čas
  • Already, just a never…before
  • Podmínkové věty s would
  • Will a would
Poptávkový formulář
Jipka Rokycany
Jipka Plzeň
Jipka Hradec Králové
Jipka Brno
Jipka Palmovka
Jipka Karlín
Jipka Butovice
Jipka Anděl
Jipka Flora
Jipka I. P. Pavlova
Jipka Národní
Jipka Národní

Národní 416/37
110 00 Praha 1
Palác Platýz (4. patro)

Provozní doba oddělení překladů

pobočka na mapě
224 210 422

Po - Čt: 8:30-19:00
Pá: 8:30-15:30
Pauza: 12:00-12:30

zobrazit fakturační údaje