A0 — absolutní začátečníci

 • Základní učebnice: Cutting Edge Starter
 • Rozdělení kurzu:
  • A0-I (lekce 1-6)
  • A0-II (lekce 7-12)
 • Profil studenta: Absolutní začátečník, který jazyk nikdy nestudoval nebo jen minimálně.

Nabízíme však i intenzivnější formu kurzu označenou úrovní A0 – v tomto kurzu se probere celá učebnice během jednoho semestru (všechna témata, která jsou uvedena u úrovní A0-I a A0-II, ovšem povrchněji, jen se základním/nutným procvičováním). Tento typ kurzu je určen pro studenty, kteří nemají problém s rychlejším tempem výuky a jsou ochotni věnovat část svého volného času samostudiu na procvičení látky.

Obsah kurzu:

A0-I — absolutní začátečníci

 • Témata:
  • Představení se
  • Používání a porozumění základním instrukcím
  • Popis zemí a národností
  • Vyplnění jednoduchého formuláře
  • Orientace ve městě
  • Popis členů rodiny
  • Objednání jídla a pití
  • Nakupování
  • Popis domu/ bytu
  • Vyjmenování koníčků
  • Vyjádření toho, co máme rádi
  • Vyjádření kolik je hodin
 • Slovní zásoba:
  • Abeceda
  • číslovky 0-100
  • telefonní čísla
  • zaměstnání
  • země
  • národnosti
  • jazyky
  • věk
  • jídlo
  • pití
  • barvy
  • členové rodiny
  • typy bydlení
  • záliby
  • čas
 • Gramatika:
  • Sloveso to be v jednotném/množném čísle, v záporu, otázkách
  • Osobní/přivlastňovací zájmena
  • Vazba There is/There are
  • Přítomný čas prostý
  • Ukazovací zájmena This/These, That/Those
  • Some/Any s množným číslem 

A0-II — absolutní začátečníci

 • Témata:
  • Volný čas
  • Popis lidského těla
  • Vyjádření různých číslovek
  • Vyjádření přítomnosti a minulosti
  • Čtení dat, číslic
  • Aktivity spojené s cestováním a dovolenou
  • Popis dovolené
  • Koupení lístku/ vstupenky
  • Popis počasí a klimatu
  • Nakupování
  • Přání do budoucnosti
 • Slovní zásoba:
  • Dny, měsíce, časová určení, Včera/Dnes/Zítra, Víkend, TV programy
  • Aktivity
  • Lidské tělo
  • Čísla nad 100
  • Přídavná jména
  • Letopočty
  • Řadové číslovky
  • Dovolená
  • Cestování
  • Počasí
  • Oblečení
  • Barvy a velikosti
 • Gramatika:
  • Přítomný čas prostý
  • Minulý čas
  • Nepravidelná slovesa
  • Can/Can´t, WH- otázky
  • And/But
  • Chtít (Want to)
  • Vyjádření budoucnosti s Going to 
Poptávkový formulář
Jipka Rokycany
Jipka Plzeň
Jipka Hradec Králové
Jipka Brno
Jipka Palmovka
Jipka Karlín
Jipka Butovice
Jipka Anděl
Jipka Flora
Jipka I. P. Pavlova
Jipka Národní
Jipka Národní

Národní 416/37
110 00 Praha 1
Palác Platýz (4. patro)

Provozní doba oddělení překladů

pobočka na mapě
224 210 422

Po - Čt: 8:30-19:00
Pá: 8:30-15:30
Pauza: 12:00-12:30

zobrazit fakturační údaje