Metodika výuky

Hlavním cílem naší jazykové školy je zajištění maximální kvality nabízených kurzů.

Lektoři naší jazykové školy kladou důraz na aktivizaci všech studentů, především z hlediska jejich zapojení do výuky. Pro zajištění tohoto cíle začleňují různé metody výuky (např. diskuze, rolové hry, didaktické hry, případové studie, apod.).

Nedílnou součástí každého skupinového kurzu je příprava metodického plánu, díky kterému jsou pro kurzy nastavené jasné cíle a náplň kurzu. Student má od začátku semestru přesnou představu o tom, co se v kurzu naučí a jaké dovednosti si osvojí. Každá hodina je přehledně strukturovaná s důrazem na pestrost zapojených forem výuky, komunikačních cvičení, opakování a procvičení. 

Při výuce využíváme kombinaci komunikační a lexikální metody, která zapojuje studenty aktivně do výuky a učí je používání základní i specifické slovní zásoby včetně gramatických jevů v kontextu dané problematiky. Důraz je kladen především na rozšíření slovní zásoby a využití v reálných situacích. Důležitým bodem tohoto přístupu je zafixování specifické slovní zásoby pro konkrétní účely (především tedy prezentace, představování, jednání, každodenní komunikace, a další). V případě veřejnostních kurzů si student volí zaměření kurzu sám ze seznamu vypsaných kurzů, u firemních nebo individuálních kurzů je vždy náplň volena dle typu kurzu a potřeb studentů.

Nedílnou součástí kvalitní hodiny je zpětná vazba od lektora, který kromě pozitivní motivace studentům napomáhá uvědomit si vlastní nedostatky a vede je k práci s chybou. I ve skupinových kurzech je každému studentovi věnována zvláštní pozornost a lektoři uplatňují při výuce individuální přístup.

Monitoring kvality výuky

Veškeré naše metodické postupy garantují vysokou kvalitu námi zajišťované výuky. Klademe velký důraz na výběrová řízení lektorů, kteří jsou nosnými prvky výuky. Práce lektorů je monitorována metodickým oddělením, které se podílí nejen na přísném výběru samotných lektorů, ale především zajišťuje didaktickou podporu pro stávající lektory a dohlíží nad dodržováním metodických plánů a celkovou kvalitou výuky prostřednictvím pravidelných hospitací.

Pro lektory jsou pravidelně pořádány metodické semináře a workshopy, které mají za cíl lektory dále vzdělávat a zlepšovat tak kvalitu našich služeb.  

Koordinátoři výuky se také snaží vyjít vstříc veškerým požadavkům a specifickým přáním studentů. Cílem naší společnosti je maximální spokojenost s poskytnutými službami. Z tohoto důvodu pravidelně zpracováváme dotazníky spokojenosti a pružně reagujeme na podněty ze strany studentů, přičemž případné problémy řešíme okamžitě.

Základní garanci kvalitní výuky považujeme za pevně dané pravidlo, kterým se naše společnost dlouhodobě řídí.

Metodické plány

Pro každou úroveň základních vyučovaných jazyků náš tým odborníků sestavil metodické plány, díky nimž můžeme garantovat postup do vyšších úrovní za určitý časový úsek. Pro ostatní jazyky, které nejsou uvedeny níže, se můžete obrátit na kteroukoliv z našich poboček. Metodické plány pro méně obvyklé jazyky se totiž sestavují dle realizovaných kurzů a po konzultaci s konkrétním vyučujícím kurzu.

Angličtinapřejít Němčinapřejít Francouzštinapřejít Italštinapřejít Španělštinapřejít Ruštinapřejít Czech for foreignerspřejít

Poptávkový formulář
Jipka Rokycany
Jipka Plzeň
Jipka Hradec Králové
Jipka Brno
Jipka Palmovka
Jipka Karlín
Jipka Butovice
Jipka Anděl
Jipka Flora
Jipka I. P. Pavlova
Jipka Národní
Jipka Národní

Národní 416/37
110 00 Praha 1
Palác Platýz (4. patro)

Provozní doba oddělení překladů

pobočka na mapě
224 210 422

Po - Čt: 8:30-19:00
Pá: 8:30-15:30
Pauza: 12:00-12:30

zobrazit fakturační údaje