Španělský jazyk

Státní jazyková zkouška

Na tuto zkoušku vás můžeme připravit formou individuální výuky.

Termíny zkoušek

Státní jazyková zkouška se koná dvakrát do roka – na jaře a na podzim (květen a listopad) a je možno se k ní přihlásit pro jarní termín během února a března a pro podzimní termín během června až září. Skládají se vždy z písemné a ústní části. Ústní zkouška se koná nejdříve za dva týdny po písemných testech.

Ke speciálním zkouškám (překladatelská a tlumočnická) se mohou přihlásit pouze zájemci, kteří již absolvovali všeobecnou státní jazykovou zkoušku pro úroveň C1.

Přihlášky

Přihlášku můžete podat v místě konání zkoušky, tedy v Jazykové škole hlavního města Prahy.

Přihláška s dokladem o zaplacení musí být odevzdána pro jarní termín nejpozději do 31. března a pro podzimní termín do 30. září.

Místo konání

Jazyková škola hlavního města Prahy (dříve Státní jazyková škola) - Školská 15, Praha 1.


Zkouška DELE

Diplomy DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) jsou mezinárodně uznávaným oficiálním dokladem potvrzujícím úroveň znalosti španělštiny jako cizího jazyka. Vydává je španělské Ministerstvo školství a jeho jménem je předává Instituto Cervantes. Existují pro všech šest úrovní dle ERR. Podobně jako zkoušky z ostatních světových jazyků se i tyto skládají z pěti částí – čtení, psaní, poslech, gramatika, ústní projev.

Termíny zkoušek

Termíny zkoušky DELE jsou vypisovány dvakrát za rok. Na jaře a na podzim.

Přihlášky

Přihlášku můžete podat v místě konání zkoušky, tedy ve Institutu Cervantes.

Místo konání

 Instituto Cervantes. Pražská pobočka sídlí na adrese Na Rybníčku 6, Praha 2.

 Další testovací centra naleznete v Brně a Českých Budějovicích – Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, Jeronýmova 10, České Budějovice.

Poptávkový formulář
Jipka Rokycany
Jipka Plzeň
Jipka Hradec Králové
Jipka Brno
Jipka Palmovka
Jipka Karlín
Jipka Butovice
Jipka Anděl
Jipka Flora
Jipka I. P. Pavlova
Jipka Národní
Jipka Národní

Národní 416/37
110 00 Praha 1
Palác Platýz (4. patro)

Provozní doba oddělení překladů

pobočka na mapě
224 210 422

Po - Čt: 8:30-19:00
Pá: 8:30-15:30
Pauza: 12:00-12:30

zobrazit fakturační údaje