Anglický jazyk

Cambridge certificates

Jsou určeny zájemcům o mezinárodně uznávané zkoušky anglického jazyka. Pořádáme skupinové přípravné kurzy ke zkouškám KET, PET, FCE CAE a CPE, na ostatní zkoušky vás můžeme připravit formou individuální výuky.

Registrace

Na všechny typy Cambridge certificates Vás můžeme přihlásit přímo v Jipce, i když nejste studentem Jipky. Registrací u nás získáte slevu 150 Kč z ceny zkoušky.

Aktuální termíny registrací naleznete na stránkách "Britské rady".

Zkoušky pro děti:

Tyto zkoušky nemají pevné termíny, ty se určují jednotlivě s každou školou (kdykoliv je to možné, zkoušky probíhají v těchto školách, v prostředí, které děti důvěrně znají). Kontaktujte prosím pražskou centrálu British Council alespoň sedm týdnů před požadovaným datem zkoušky.

Místo konání

Kterékoliv centrum Britské rady v ČR.

Praha: Bredovský dvůr, Politických vězňů 13, 110 00 Praha 1.

Plzeň: Nám. Republiky 12, 301 00 Plzeň

České Budějovice: Krajinská 2, 370 01 České Budějovice

 

Od 1. března 2011 došlo v rámci certifikátů Cambridge ESOL ke změně týkající se tzv. rozšířené certifikace. Toto rozšíření má do budoucna, na základě konkrétního dosaženého výsledku v testu, lépe reflektovat skutečné jazykové znalosti uchazeče. V případě, že uchazeč dosáhne v testu výsledné známky A, na jeho certifikátu přibude poznámka, že jeho skutečné jazykové znalosti jsou o úroveň vyšší, než byla úroveň testu. Naopak v případě dosažení výsledné známky D, přibude na certifikátu poznámka, že skutečné jazykové znalosti uchazeče jsou o úroveň nižší, než byla úroveň testu.

Uchazeč se například přihlásí ke zkoušce FCE, jejíž obtížnost odpovídá úrovni B2. Získá-li z testu nejlepší možnou známku, tedy A, obdrží certifikát FCE s poznámkou, že jeho jazykové znalosti odpovídají úrovni C1, tedy certifikátu CAE. Získá-li z testu známku D, získá certifikát s poznámkou, že jeho jazykové znalosti odpovídají úrovni B1, tedy certifikátu PET. Při známkách B nebo C obdrží certifikát bez poznámky. Při známkách E nebo F uchazeč neprospěl, tedy certifikát nezíská vůbec.


Státní jazyková zkouškaNahoru

Na tuto zkoušku vás můžeme připravit formou individuální výuky.

Termíny zkoušek

Státní jazyková zkouška se koná dvakrát do roka – na jaře a na podzim (květen a listopad) a je možno se k ní přihlásit pro jarní termín během února a března a pro podzimní termín během června až září. Zkouška se skládá vždy z písemné a ústní části. Ústní zkouška se koná nejdříve za dva týdny po písemných testech.

Ke speciálním zkouškám (překladatelská a tlumočnická) se mohou přihlásit pouze zájemci, kteří již absolvovali všeobecnou státní jazykovou zkoušku pro úroveň C1.

Přihlášky

Přihlášku můžete podat v místě konání zkoušky, tedy v Jazykové škole hlavního města Prahy.

Přihláška s dokladem o zaplacení musí být odevzdána pro jarní termín nejpozději do 31. března a pro podzimní termín do 30. září.

Místo konání

Jazyková škola hlavního města Prahy (dříve Státní jazyková škola) – Školská 15, Praha 1.


Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Nahoru

TOEFL je jazykový test ověřující úroveň praktického ovládání anglického jazyka u adeptů, jejichž rodným jazykem není angličtina. TOEFL je mezinárodně uznávanou americkou standardizovanou zkouškou, kterou organizuje americké testovací centrum Educational Testing Servis (ETS). Je určena studentům se střední a vyšší pokročilostí (úroveň B1 až C1 dle Evropského referenčního rámce). TOEFL je vyžadován převážně zahraničními univerzitami a zaměstnavateli v USA (viz seznam institucí, které uznávají TOEFL).

Zkouška se skládá ze čtyř částí: Reading, Listening, Speaking a Writing.

V České republice se testuje pouze verze TOEFL iBT (Internet-Based Testing) v certifikovaných testovacích centrech s počítačovými učebnami.

  • Testování probíhá v několika testovacích centrech v Praze a v jednom v Ostravě.
  • Oddělení studia jazyků Akademie věd, Na Florenci 3, Praha 1
  • Školící centrum EDU 2000, Oldřichova 49, Praha 2
  • U.S. Business School: Prometric Testing Center, Truhlářská 13, Praha 1.
  • Wall Street Institute, Perlová 5, 110 00 Praha 1

Aktuálně vypsané termíny, které jsou vypisovány vždy na tři až čtyři měsíce dopředu, lze nalézt na stránce oficiálních termínů TOEFL zkoušek.

Každý semestr nabízíme přípravné kurzy k této zkoušce. Rovněž Vás můžeme připravit formou individuální výuky.


TOEICNahoru

Certifikát TOEIC® je mezinárodně uznávaná forma testování, kdy není důležité splnit určenou úroveň, ale zúčastnit se. Jeho hlavní funkcí je totiž zjistit vaše opravdové jazykové znalosti, nikoliv schopnost naučit se typy testových úloh. V testu vždy uspějete, rozhodující je pouze počet získaných bodů, na jehož základě bude určena vaše skutečná jazyková úroveň dle standardizovaného Společného evropského referenčního rámce (SERR). Výstupem zkoušky je vždy (bez ohledu na získaný počet bodů) certifikát o dosažené úrovni.

Vzhledem ke své povaze je zkouška vyhledávána jednak studenty, kteří se připravují pro vstup na pracovní trh, ale i firmami, které si ověřují znalosti svých zaměstnanců formou jazykových auditů. Certifikát TOEIC® je rovněž vhodný jako součást přijímacího řízení. Víme, že v dnešní době v životopisu uvedené ohodnocení znalosti angličtiny „dobrá“ již opravdu nestačí. Certifikát TOEIC® je tak jednoduchým a moderním řešením odpovídajícím současným požadavkům pracovního trhu.

Srovnání modelů certifikátů TOEIC®

  TOEIC® Listening & Reading
TOEIC® Speaking & Writing
Hodnocené úrovně
 A1 až C2 dle SERR
 A1 až C1 dle SERR
 Hodnotíci stupně

Stupnice 10 - 990 bodů;

Stupnice 5 - 495 bodů za každou z měřených znalostí

Stupnice 0 - 200 bodů za každou z měřených znalostí
 Doba trvání

2 hodiny (zkouška cca 2,5 hodiny)

 80 minut
 Formát

Volitelný test, 200 zkušebních otázek

Část Listening: 100 otázek - 45 minut

  • Fotografie, krátké dialogy, rozhovory, sdělení, práce a soukromý život

Část Reading: 100 otázek - 75 minut

  • Doplňování vět, práce s texty, spojování faktů a informací

Test řešený na počítači, v multimediálním prostředí.

Část Speaking: 11 otázek - 20 minut

  • Popis fotografií, odpovídání na otázky, vyjadřování názorů

Část Writing: 8 otázek - 60 minut

  • Popis fotografií, odpovídání na žádost/pokyn, vyjadřování názorů, krátká esej
 Dostupnost  Možné zorganizovat v jazykové škole Jipka v libovolném termínu, či v sídle zákazníka.
V certifikovaných multimediálních střediscích, nebo v sídle zákazníka po splnění požadavků.
TOEIC je dostupný na přání v libovolném termínu pro libovolně početné skupiny. Výsledky mohou být vyhlášeny dokonce do 3 dnů od ukončení testů.

Testování v jazykové škole Jipka

V roce 2012 se jazyková škola Jipka stala akreditovaným testovacím centrem. Termíny zkoušek nejsou pevně stanoveny. Hromadné testování v Jipce probíhá dle individuální domluvy s klienty. V případě většího počtu zájemců jsme schopni zajistit termín na přání, a to jak v našich prostorách, tak v sídle klienta. Všechny naše pobočky mají k dispozici několik certifikovaných pracovníků, kteří se starají o důsledné dodržování pravidel a hladký průběh zkoušky. Výsledky se dozvíte nejpozději do 10 dnů.

Na tuto zkoušku vás můžeme připravit jak ve skupinových přípravných kurzech, tak formou individuální výuky.

Poptávkový formulář
Jipka Rokycany
Jipka Plzeň
Jipka Hradec Králové
Jipka Brno
Jipka Palmovka
Jipka Karlín
Jipka Butovice
Jipka Anděl
Jipka Flora
Jipka I. P. Pavlova
Jipka Národní
Jipka Národní

Národní 416/37
110 00 Praha 1
Palác Platýz (4. patro)

Provozní doba oddělení překladů

pobočka na mapě
224 210 422

Po - Čt: 8:30-19:00
Pá: 8:30-15:30
Pauza: 12:00-12:30

zobrazit fakturační údaje