Jazykový audit

Jazyková škola Jipka poskytuje firemním klientům možnost zorganizovat jazykový audit.

V případě, že s námi chcete zahájit spolupráci ve formě dodávání jazykového vzdělávání, nabízíme základní jazykový audit zdarma. Jazykový audit by měl vždy přecházet zahájení výuky. Základní verze se skládá z písemné části, na kterou poté navazuje ověření konverzačních schopností.

Vstupní testování se skládá z následujících částí:

 • Gramatický test
 • Porozumění psanému textu
 • Písemný projev
 • Konverzační schopnosti

Na základě tohoto auditu jsou studenti rozřazeni do skupin dle vyhodnocené úrovně. Hodnocení probíhá dle Společného evropského referenčního rámce, který definuje znalosti v jednotlivých oblastech jazyka, jež student musí na dané úrovni ovládat. Evropský referenční rámec rozlišuje šest základních úrovní A1-C2, respektive od úplného začátečníka po pokročilé.

Pravidelné testování zajišťujeme u všech kurzů, které již probíhají vždy po dohodě s klientem minimálně však jednou za rok.

Pokud máte zájem pouze o zajištění rozřazení Vašich zaměstnanců či zjištění jejich skutečné jazykové vybavenosti, pak Vám nabízíme dvě způsoby otestování.

 1. Jazykový audit bez získání mezinárodně platného certifikátu.
   Audit se skládá z následujících částí:
  • Gramatický test
  • Poslechové cvičení
  • Ústní projev
  • Esej na zadané téma
  • Porozumění čtenému textu
 2. Certifikát TOEIC® - ideální nástroj firemního jazykového auditu

Certifikát TOEIC® je mezinárodně uznávaná forma testování, kdy není důležité splnit určenou úroveň, ale zúčastnit se. Jeho hlavní funkcí je totiž zjistit opravdové jazykové znalosti, nikoliv schopnost naučit se typy testových úloh. Certifikát TOEIC® je vynikajícím prostředkem pro zjištění úrovně, ať už v rámci jazykového auditu stávajících zaměstnanců či náborového řízení. Pokud si nejste jisti úrovní jazyka uchazečů o zaměstnání ve Vaší společnosti, není nic snazšího, než je otestovat.

Víme, že v dnešní době v životopisu uvedené ohodnocení znalosti angličtiny „dobrá“ již opravdu nestačí. Certifikát TOEIC® je tak jednoduchým a moderním řešením odpovídajícím současným požadavkům podnikatelské sféry.

Oblibu dokazuje také fakt, že každoročně certifikát TOEIC® absolvuje přes 6 milionů uchazečů po celém světě!

Jazykový audit prostřednictvím certifikátu TOEIC® je externí a objektivní proces kontroly průběhu a kvality jazykových školení. Je možné využít jeden ze dvou základních modulů testování, anebo spojit oba moduly, a tím docílit podrobného a přesného změření všech jazykových znalostí: poslechu, čtení, mluvení a psaní.

Pro více informací kontaktuje nejbližší pobočku.

Srovnání modulů certifikátů TOEIC®

  TOEIC® Listening & Reading
TOEIC® Speaking & Writing
Hodnocené úrovně
 A1 až C2 dle SERR
 A1 až C1 dle SERR
 Hodnotíci stupně

Stupnice 10 - 990 bodů;

Stupnice 5 - 495 bodů za každou z měřených znalostí

 Stupnice 0 - 200 bodů za každou z měšřených znalostí
 Doba trvání

2 hodiny (zkouška cca 2,5 hodiny)

 80 minut
 Formát

Volitelný test, 200 zkušebních otázek

Část Listening: 100 otázek - 45 minut

 • Fotografie, krátké dialogy, rozhovory, sdělení, práce a soukromý život

Část Reading: 100 otázek - 75 minut

 • Doplňování vět, práce s texty, spojování faktů a informací

 Test řešený na počítači, v multimediálním prostředí.

Část Speaking: 11 otázek - 20 minut

 • Popis fotografií, odpovídání na otázky, vyjadřování názorů

Část Writing: 8 otázek - 60 minut

 • Popis fotografií, odpovídání na žádost/pokyn, vyjadřování názorů, krátká esej
 Dostupnost  Možné zorganizovat v jazykové škole Jipka v libovolném termínu, či v sídle zákazníka.
 V certifikovaných multimediálních střediscích, nebo v sídle zákazníka po splnění požadavků.
Certifikát TOEIC® je dostupný na přání v libovolném termínu pro libovolně početné skupiny. Výsledky mohou být vyhlášeny dokonce do 24 hodin od ukončení testů.

Termíny zkoušek

V roce 2012 se jazyková škola Jipka stala akreditovaným testovacím centrem. Termíny zkoušek nejsou pevně stanoveny. Hromadné testování v Jipce probíhá přibližně jednou za dva měsíce. V případě většího počtu zájemců jsme schopni zajistit termín na přání a to jak v našich prostorách, tak v sídle klienta. Všechny naše pobočky mají k dispozici několik certifikovaných pracovníků, kteří se starají o důsledné dodržování pravidel a hladký průběh zkoušky. Výsledky se dozvíte nejpozději do 10 dnů.

Cena jazykové zkoušky (jednoho modulu) je 1 900 Kč.

Pravidelnými zákazníky využívající testy TOEIC® jsou například:
AXA, Deutsche Bank, Fed Ex Express, Gucci, Honda, KPMG, Novartis, Panasonic Group, Prostor&Gamble, Renault, Siemens, Shell, toshiba Corporation či Yves Saint Laurent.

Poptávkový formulář
Jipka Rokycany
Jipka Plzeň
Jipka Hradec Králové
Jipka Brno
Jipka Palmovka
Jipka Karlín
Jipka Butovice
Jipka Anděl
Jipka Flora
Jipka I. P. Pavlova
Jipka Národní
Jipka Národní

Národní 416/37
110 00 Praha 1
Palác Platýz (4. patro)

Provozní doba oddělení překladů

pobočka na mapě
224 210 422

Po - Čt: 8:30-19:00
Pá: 8:30-15:30
Pauza: 12:00-12:30

zobrazit fakturační údaje