Často kladené dotazy

Jaké typy firemních kurzů a v kolika jazycích nabízíte?

  • Jazykové kurzy dle požadavků klienta až v 53 jazycích.
  • Zajistíme vám individuální, skupinové, intenzivní jazykové kurzy či studijní pobyty v zahraničí.
  • Připravíme vás k mezinárodně uznávaným zkouškám, certifikátům nebo státní jazykové zkoušce.

Vedete informace o průběhu jednotlivých hodin?

Informace o průběhu jazykové výuky se zaznamenávají do Listu odučených hodin (LOH), který slouží k evidenci skutečně odučených hodin. Při každé hodině je lektor předkládá studentovi k podpisu, čímž je potvrzeno, že hodina skutečně proběhla. Do LOH se zároveň zaznamenává náplň každé hodiny, což umožňuje průběžně sledovat pokroky v jazykovém kurzu nebo případné odchylky od metodiky kurzů. Dále se do Prezenční listiny eviduje docházka studentů dle jednotlivých kurzů.

Vystavujete účastníkům kurzu certifikát?

Po skončení každého semestru všem studentům vystavujeme certifikát s potvrzením dosažené úrovně dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Jste schopni připravit studenty k mezinárodně uznávaným zkouškám?

Ano, jsme schopni studenty kvalitně připravit pro složení mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek (FCE, CAE, CPE, DEC, TOEIC, ZD, DELE, IELF a další).

Jací lektoři zajišťují výuku firemních kurzů?

Jazykovou výuku zajišťují kvalifikovaní a zkušení čeští a zahraniční lektoři. Všichni naši zahraniční lektoři jsou držitelé pedagogického certifikátu (TEFL).

Co se stane, když lektor nemůže dorazit na výuku?

V případě, že se některý z lektorů nemůže dostavit na výuku, jsou připraveni adekvátní náhradníci pro výuku. O náhradním lektorovi jsou studenti vždy informováni nejpozději 24 hodin před zahájením lekce, pokud s výměnou nesouhlasí, je jazyková lekce zrušena.

Jste schopni zajistit jazykové kurzy na celém území ČR?

Firemní výuku jazyků jsme schopni zajistit po celém území České republiky. Výuku zajišťujeme i mimo působnost našich poboček (Praha, Plzeň, Rokycany). Kontaktujte nás a my vám sestavíme individuální nabídku firemní výuky pro vaši firmu.

Jakým způsobem jsou studenti rozřazováni do skupin?

Studenti jsou rozřazeni do skupin na základě počátečního testování. Testování se skládá ze dvou částí – písemné a ústní. Písemný jazykový test je složen ze dvou částí – z části gramatické a části zaměřené na porozumění psanému textu. Další součástí testování je ústní komunikace s lektory zaměřená na hodnocení studentových schopností konverzovat a zároveň vést monolog v cizím jazyce.

Provádíte hodnocení studentů a v případě, že ano, jak často?

Studenti jsou pravidelně hodnoceni na konci každého semestru formou písemných testů a ústního hodnocení lektora. Testy jsou vypracovávány pro jednotlivé jazykové úrovně a jsou konzultovány s pedagogickými odborníky z Univerzity Karlovy.

Jaké výukové materiály využíváte k výuce jazyků?

Po dohodě se studenty nebo s odpovědným zaměstnancem vaší společnosti jsme schopni zajistit potřebné učebnice za cenu až o 10 % nižší než jsou ceny pultové. V případě, že ze strany zadavatele vznikne speciální požadavek na používané učebnice, jsme schopni se po dohodě těmto požadavkům přizpůsobit. Pro výuku odborně zaměřeného jazyka můžeme dodat odborné učebnice i ze zahraničí, které nejsou na českém trhu k dispozici.

Existuje možnost si nezávazně vyzkoušet průběh vyučovací hodiny?

Ano, existuje možnost nezávazné ukázkové hodiny ZDARMA u veškerých kurzů, které chcete realizovat. Lekce probíhá pod vedením lektora, který by následně daný kurz vedl.

Jaké jsou běžné ceny za firemní výuku cizích jazyků?

Na základě specifikace vaší poptávky vám připravíme konkrétní cenovou kalkulaci. Nabízíme klientské či množstevní slevy.

Co všechno je zahrnuto v ceně firemního kurzu?

Cena zahrnuje:

  • Přípravu metodického plánu
  • Provedení jazykového auditu
  • Dopravné lektorů
  • Pravidelné hodnocení studentů
  • Vystavení certifikátu
  • Doplňkové učební materiály

Jak probíhá platba za firemní kurzy?

Fakturace jazykových kurzů probíhá jedenkrát měsíčně zpětně na základě listů odučených hodin, které odevzdávají lektoři vždy na konci měsíce. Rovněž je možné si předplatit „balíček hodin“ předem.

Co si mám představit pod termínem "zahraniční lektor"?

Pod pojem zahraniční lektor spadají rodilí mluvčí, kteří se narodili, vyrůstali a studovali v přirozeném prostředí daného jazyka. Zahraničními lektory jsou i lektoři, kteří mají kvalifikaci pro výuku daného jazyka, avšak v jejich zemi původu není daný jazyk jazykem oficiálním. Jsou to lidé, kteří daný jazyk využívali/využívají ke každodenní komunikaci i při komunikaci se svým okolím - při studiu, práci atd.

Poptávkový formulář
Jipka Rokycany
Jipka Plzeň
Jipka Hradec Králové
Jipka Brno
Jipka Palmovka
Jipka Karlín
Jipka Butovice
Jipka Anděl
Jipka Flora
Jipka I. P. Pavlova
Jipka Národní
Jipka Národní

Národní 416/37
110 00 Praha 1
Palác Platýz (4. patro)

Provozní doba oddělení překladů

pobočka na mapě
224 210 422

Po - Čt: 8:30-19:00
Pá: 8:30-15:30
Pauza: 12:00-12:30

zobrazit fakturační údaje