Franchising

Jazyková škola Jipka v současné době nabízí potenciálním partnerům možnost připojit se ke koncepci „Jipka - Vaše jazyková intenzivní péče“ a stát se tak součástí řetězce jazykových škol sloučených právě pod tuto značku. Naše koncepce vzdělávání spočívá především v kvalitě nabízených služeb a v maximální koncentraci na potřeby zákazníka.

Příjemce franchisy má možnost zahájit pod franchisovou licencí podnikání ve všech činnostech zároveň, nebo má možnost vybrat si licence pouze na jednotlivé služby. Pokud zvolí variantu částečné franchisy, je možné později zbylé licence doplnit.

Licence poskytujeme na tyto služby:

 • Jazyková škola
  • jazykové kurzy pro firmy
  • docházkové kurzy pro veřejnost
  • individuální jazykové kurzy
  • pomaturitní studium (dle zvláštních podmínek)
  • studium v zahraničí (dle zvláštních podmínek)
 • Překlady a tlumočení
  • standardní
  • se soudním ověřením
  • kabinové
  • konsekutivní
 • Průvodcovské služby a Business Welcome Service

Co je to franchisa?zobrazit detail Pro koho je franchisa určena zobrazit detail Výhody/nevýhodyzobrazit detail O nászobrazit detail Jak se zapojit do projektu Jipka?zobrazit detail Koupíme Vaši jazykovou školuzobrazit detail

Co je to franchisaNahoru

„Franchising je marketingový systém distribuce zboží a/nebo služeb a/nebo technologie, který je založen na těsné a nepřetržité spolupráci mezi právně a finančně samostatnými a nezávislými stranami, tj. mezi franchisorem (franchisovým poskytovatelem) a jeho jednotlivými franchisanty (franchisovými příjemci).“ (Česká asociace franchisingu)

Franchisor zaručuje svým franchisantům právo a zároveň jim ukládá povinnost provozovat obchodní činnost v souladu s jeho koncepcí. Toto právo jednotlivé franchisanty opravňuje a zároveň i zavazuje užívat za přímou či nepřímou finanční úplatu obchodní jméno franchisora a/nebo jeho ochrannou známku a/nebo jeho značku služeb, dále jeho know-how, obchodní a technické metody, systém postupů a další práva týkající se průmyslového a/nebo duševního vlastnictví. Spolupráce v rámci franchisové smlouvy je navíc doplněna o neustálé poskytování prodejní a technické pomoci, a sice po celou dobu trvání této smlouvy. Na principu franchisingu pracuje mnoho úspěšných firem a díky němu se rozšířilo mnoho kvalitních podnikatelských záměrů. Příkladem jsou společnosti McDonald´s, Yves Rocher, OBI, Paneria, restaurace Ambiente a spousta dalších.

 


Pro koho je franchisa určenaNahoru

Franchisový program Jazykové školy Jipka je určen pro všechny, kteří splňují následující podmínky:

 • roční obrat minimálně jeden milion korun,
 • vlastnictví živnostenského listu pro obory:
  • překladatelská a tlumočnická činnost,
  • výuka jazyků,
  • zprostředkování obchodu a služeb (podle druhu činnosti, pro kterou chce příjemce franchisu získat).

Co požadujeme od budoucího franchisanta?

 • Splnění podmínek uvedených v kapitole „Pro koho je franchisa určena?“,
 • podpis franchisové smlouvy a dodržování jejích podmínek,
 • složení nebo postupné vytvoření jistiny ve výši 200 tisíc korun na zvláštním účtu; tyto peníze budou určeny pro krytí případných smluvních pokut,
 • přizpůsobení se jednotnému image značky Jipka,
 • dodržování know-how a předpisů stanovených ve franchisovém manuálu,
 • závazek mlčenlivosti,
 • závazek nekonkurovat poskytovateli franchisy,
 • při případném prodeji podniku výhradu předkupního práva poskytovateli franchisy,
 • placení pravidelných franchisových poplatků.

 


Výhody/nevýhodyNahoru

Co franchisou získám?

 • Výhodnější pozici na trhu, která vyplývá ze sdílení značky se zavedenou společností,
 • hotové a chráněné obchodní jméno a ochrannou známku,
 • společnou reklamu a PR a z toho plynoucí úspory z rozsahu,
 • informace plynoucí z pravidelných průzkumů trhu,
 • pomoc při tvorbě cen,
 • promyšlenější organizaci řízení převzatou od poskytovatele franchisy,
 • rychlejší přístup na trh a intenzivnější expanzi,
 • snížení rizika vyplývajícího ze samostatnosti a z konkurenčních tlaků a větší jistotu v podnikání,
 • předem vyzkoušenou, osvědčenou a aktualizovanou marketingovou koncepci, hotový, otestovaný a chráněný sortiment služeb,
 • rozsáhlé know-how poskytovatele franchisy i personálu prostřednictvím vzdělávání a tréninku,
 • průběžné rady a doporučení poskytovatele franchisy, ulehčení při vedení podniku, a to díky daňové, poradenské a účetní službě poskytované franchisorem,
 • zvýšenou možnost opatřit si finanční zdroje a zajistit své kreditní schopnosti,
 • sofistikované softwarové řešení na míru.

Co budu muset obětovat?

 • Vlastní podnikatelskou koncepci,
 • částečně podnikatelskou samostatnost.

 


O násNahoru

Jazyková škola Jipka, která je poskytovatelem franchisy na obchodní značku Jipka-Vaše jazyková intenzivní péče, se pohybuje na trhu jazykových služeb od roku 1998.

Kmenová společnost je rozdělena do několika základních částí: Jazyková škola, Překladatelské a tlumočnické centrum, Průvodcovské centrum (Business Welcome Service), Odborné vzdělávání a další.

Všechny tyto základní činnosti mohou být předmětem franchisové licence, přičemž je možné poskytovat licence na jednotlivé služby samostatně nebo společnou licenci na všechny činnosti.

V poskytování licence formou franchisy vidíme efektivní a perspektivní možnost, jak rozšířit povědomí o značce Jipka a jak zároveň rozšířit své aktivity dále za hranice Prahy a jejího blízkého okolí. Hlavním limitujícím faktorem expanze značky je především nemožnost koordinovat naše stávající portfolio činností po celé republice z jednoho centra. Činnosti související s tímto typem podnikání jsou totiž velmi náročné na kvalitní a spolehlivé lidské zdroje, na komunikaci se spolupracujícími subjekty (lektory, překladateli atd.) a zároveň na komunikaci s koncovými zákazníky. Abychom se těmto koncovým subjektům co nejvíce přiblížili, bude nutné vytvořit pobočky v ostatních centrech České republiky.

Naše společnost se během své historie vyvinula z malého základu do dobře situované a na trhu etablované společnosti, která pokrývá významnou část našeho současného trhu. Celý tento proces probíhal samozřejmě postupně, během vývoje jsme vypracovali kvalitní a časem prověřené firemní postupy a know-how a chceme je dále zdokonalovat. Právě tyto postupy a kvalitativní standardy nabízíme nyní v rámci franchisového programu k dispozici těm, kteří se chtějí společně s námi podílet na dalším rozvoji společnosti a na budování naší značky (která bude od podpisu franchisové smlouvy i jejich značkou).

 

 


Jak se zapojit do franchisového projektu Jipka?Nahoru

Pokud máte zájem zapojit se do franchisového projektu Jipka, budeme po vás požadovat:

 • doložení splnění specifikovaných podmínek,
 • podpis smlouvy zavazující k zachování mlčenlivosti o sdělených skutečnostech oběma stranami,
 • předložení výkazů vašeho hospodaření za poslední 1–3 účetní období,
 • umožnění návštěvy vaší provozovny poskytovateli franchisy,
 • seznámit poskytovatele franchisy s postupy a systémy používanými ve vaší společnosti,
 • poskytnutí bližších informací o společnosti Jazyková škola Jipka., seznámení se s koncepcí franchisy.

Po kladném zhodnocení všech relevantních informací, které budou poskytovateli franchisy zájemcem o franchisu poskytnuty, bude následovat:

 • podpis franchisové smlouvy,
 • předání franchisového manuálu,
 • zaškolení pracovníků vaší společnosti podle franchisového manuálu,
 • následná pomoc a poradenské služby v případě problémů a nejasností.

 

 


Koupíme vaši jazykovou školuNahoru

Vedle poskytnutí franchisingové licence nabízíme také možnost odkupu Vaší jazykové školy.

Jste majitel jazykové školy a podnikání v tomto oboru Vás neuspokojuje nebo nedosahujete takových výsledků, s jakými jste počítali?

Pak právě Vám nabízíme možnost prodat Vaši společnost. Neváhejte a kontaktujte nás s vaší nabídkou.

Poptávkový formulář
Jipka Rokycany
Jipka Plzeň
Jipka Hradec Králové
Jipka Brno
Jipka Palmovka
Jipka Karlín
Jipka Butovice
Jipka Anděl
Jipka Flora
Jipka I. P. Pavlova
Jipka Národní
Jipka Národní

Národní 416/37
110 00 Praha 1
Palác Platýz (4. patro)

Provozní doba oddělení překladů

pobočka na mapě
224 210 422

Po - Čt: 8:30-19:00
Pá: 8:30-15:30
Pauza: 12:00-12:30

zobrazit fakturační údaje