C1 - advanced

 • Základní literatura: Čeština pro život (Alena Nekovářová)
 • Rozdělení kurzu:
  • C1-I (lekce 6-10)
  • C1-II (lekce 11-15)
 • Profil studenta: Student rozumí delším promluvám, televizním programům a filmům, umí se vyjadřovat plynule a pohotově a rozumí i dlouhým a složitým textům.
 • Cíl kurzu: Student absolvující kurzy úrovně C1 se plynule vyjadřuje v běžných komunikačních situacích každodenního života. Umí se plnohodnotně zapojit do debat na různá témata i mimo jeho bezprostřední zájem. Dokáže přispět svými jasně formulovanými názory a připomínkami, aniž by zdlouhavě hledal slova. Bez větších problémů rozumí i komplikovanějším promluvám, mediálním sdělením a filmům. Porozumí i odborným esejím a složitějším prozaickým textům. Rozeznává jednotlivé funkční styly a dokáže je jak v mluvené, tak i v písemné podobě vhodně volit vzhledem k dané komunikační situaci.

Obsah kurzu:

C1-I - pokročilí 1

 • Témata:
  • Jedeme na dovolenou
  • Od jara do zimy
  • Jak ten čas letí
  • Co s načatým večerem? Všechno nejlepší!
  • Všechno nejlepší!
 • Slovní zásoba:
  • Volnočasové aktivity
  • Věci na dovolenou
  • Roční období, počasí
  • Denní režim
  • Televize, televizní programy
  • Přání a oslavy
  • Frazeologismy
  • Hovorové výrazy
 • Gramatika:
  • Procvičování komplikovanějších deklinací a konjugací
  • Prefixy a jejich významy
  • Používání spojek ve vhodných kontextech
  • Časové výrazy
  • Předložky
  • Přídavná jména přivlastňovací

C1-II - pokročilí 1-II

 • Témata :
  • Mediální komunikace
  • Virtuální seznamka a sociální sítě
  • Chceme být stále mobilní
  • V rušném městě, nebo na vesnici?
  • Jak být dlouho fit?
 • Slovní zásoba :
  • Internet, Emaily, Skype, Facebook, mobilní telefony
  • Způsoby seznamování
  • Dopravní prostředky, cestování
  • Možnosti bydlení, jejich výhody a nevýhody
  • Životní styl, civilizační nemoci
  • Výrazy hovorové češtiny
  • Frazeologismy

 

Pozn.: Učebnice je zaměřená především na konverzaci, poslech a čtení. Gramatické jevy zde většinou nejsou procvičovány izolovaně. V jednotlivých aktivitách z hlediska gramatiky kniha mimo jiné reflektuje:

 • Předložky a předložkové vazby
 • Deklinace a konjugace
 • Větná skladba a spojovací výrazy
 • Kondicionál
 • Prefixy aj.
Request Form
Jipka Rokycany
Jipka Plzeň
Jipka Hradec Králové
Jipka Brno
Jipka Palmovka
Jipka Karlín
Jipka Butovice
Jipka Anděl
Jipka Flora
Jipka I. P. Pavlova
Jipka Národní
Jipka Národní

Národní 416/37
110 00 Praha 1
Palác Platýz (4. patro)

branch on the map
+420 224 210 422

Mon - Thu: 9:00-19:00

Fri: 9:00-12:00

Lunch break: 12:00-12:30

show invoicing information